10.4.19

MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, kterým se stanoví pro základní školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, speciální školy a střední školy oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu. Počet financovaných hodin se odvíjí od počtu a druhu zdravotního znevýhodnění žáků vzdělávajících se v dané třídě v závislosti na týdenním počtu hodin příslušného rámcového vzdělávacího programu. Dále MŠMT předkládá návrh novely nařízení č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Zároveň návrh upravuje pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy v souladu s parametry reformy financování regionálního školství.


Návrh nařízení:Důvodová zpráva:Závěrečná zpráva RIA:Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:Zdroj: Portál oDok

1 komentář:

Evelina řekl(a)...

1)Stanovení přímé vyučovací povinnosti zástupcům ředitele školy "mimo tabulku" je nesystémové.
2) Asistent pedagoga má mít pevný počet přímé činnosti (36 hodin), což je nerealizovatelné např. na prvním stupni ZŠ. Znamená to, že se asistentům, kteří nebudou mít plný počet hodin přímé činnosti bude muset snížit úvazek?

Okomentovat