1.4.19

Dotazník pro pedagogy: výzkum, jehož cílem je popsat pracovní podmínky, které pedagogy motivují a přispívají k jejich pracovní spokojenosti

Vojtěch Hercík, Mgr. Ludmila Kašpárková a doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. z katedry psychologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity realizují výzkum, jehož cílem je popsat pracovní podmínky, které pedagogy motivují a přispívají k jejich pracovní spokojenosti. Jeho součástí je dotazník, jenž je rozdělen na dvě části – první se týká toho, jak pedagogové vnímají svoji pracovní budoucnost a jak o ní uvažují. Prosí proto o jeho vyplnění, zabere to chvilku a vše je dobrovolné a anonymní. Snahou výzkumníků je přijít s novými poznatky, které by pomohly přispět ke zlepšení pracovního života učitelů. Bez spolupráce samotných učitelů to však nedokážou.
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mám pocit, že se moje kariéra chýlí ke konci.

Co by měli zaškrtnou pytlici jsouce ani ne jedenáct měsíců před důchodem?
Pytlikům k pracovní spokojenosti stačí funkční vybavení učebny a nekrácení krátkého času přiděleného výuce mnohými školními aktivitami jejich žáků. A přiměřeně pracovití žáci. Nu, hezky se nám zasnili, ti pytlici.

Okomentovat