18.4.19

Daniel Prokop a Tomáš Dvořák: Analýza výzev vzdělávání v České republice - 4. část Rodiče

Kapitola se věnuje vlivu rodičů a rodinného zázemí na úspěšnost dětí v českém vzdělávacím systému. Upozorňuje na silný vliv socioekonomického status rodičů na vzdělanostní aspirace a vzdělanostní šance jejich dětí. Ukazuje, že vliv na úspěšnost dětí ve vzdělávání má také ekonomická situace rodičů, například v podobě nekvalitního prostředí, zdravotního stavu rodičů či obecně rizikového prostředí. Pozornost je také věnována postojům rodičů ke kvalitě českého školství. Zde se ukazuje, že mezi českou veřejností (resp. rodiči) nejsou investice do vzdělávání silnou prioritou a v mezinárodním srovnání je důležitost investic do školství výrazně podprůměrná.


3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Poznámka k autorům. Použít v grafu číslo 20 spojnicový graf místo sloupcového může opravdu jen naprostý trouba nebo Edutrdlo. Takovíto "odborníci" si troufají něco "analyzovat?"

Nicka Pytlik řekl(a)...

Náhodou spojnicový graf je v takovém případě zcela namístě a žádoucí! Pytlici to právě dělají ve spredšítu a žákům zdůrazňují, že budou-li vynášet například graf zisku v jednotlivých dnech týdne, pak jim spojnicový graf umožní odečíst, jak velký zisk realizovali například v noci z úterka na středu!!!
Takhle jde krásně dovodit jak jsou lidé spokojeni s mezistupni školství. Pytliky pak vyloženě fascinuje, že vůbec nějakou spokojenost projevují i lidé, kteří daným stupněm sice neprošli, ale jako rodiče jsou schopni jej posoudit. Nad to se pytlici dozvěděli, že naše školství má stupně. Tak až se k těm šesti stupňům přidají ještě čtyři, bude našlápnuto ke zlaté. Viz předobraz receptáře prima nápadů.

Eva Adamová řekl(a)...

jj, chápu. Takže ti, kteří leží mezi vzděláním základním a středoškolským s výučním listem jsou ti, kteří výuční list sice nemají, ale umí alespoň zatlouct hřebík, ti kteří leží mezi středoškolským s výučním listem a středoškolským maturitou jsou ti, kteří sice neumí zatlouct hřebík, ale kdyby nebyli líní mohli si maturitu udělat, a ti, kteří leží mezi maturitním vzděláním a vzděláním vysokoškolským jsou ti, kteří absolvovali alespoň jednu zkoušku na výšce než to vzdali.

Okomentovat