5.4.19

Český národní korpus Pro školy: 22 jazykových cvičení

Stránka Českého národního korpusu Pro školy je zaměřena především na výuku mateřského jazyka, tj. češtiny na českých školách, ale také na výuku cizího jazyka, a to jak češtiny pro cizince, tak i dalších jazyků, tradičně vyučovaných v ČR. Na stránce budou pravidelně přibývat nová připravená cvičení a tipy, jak využít korpusy a korpusové nástroje ve výuce. U všech cvičení je uvedeno, zda vyžadují online přístup k počítači/tabletu/mobilu, projektor nebo zda stačí pouze tužka a papír (v případě, že učitel nemá k dispozici počítačovou učebnu ani projektor). Cvičení, u nichž je potřeba využívat online korpus nebo korpusové aplikace, se výborně hodí jako domácí úkol, neboť žáci a studenti v naprosté většině případů mají přístup k internetu a interaktivní typ úloh je baví a motivuje více než klasická papírová cvičení.


Typy a výhody korpusových cvičení:
  • vycházejí z autentických psaných i mluvených textů
  • jsou vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ ve výuce češtiny i cizích jazyků
  • jsou ideálním domácím úkolem, který bude studenty bavit
  • pracovní listy lze snadno stáhnout i vytisknout jako zadání
  • více informací najdete v manuálu

Zdroj: Český národní korpus, Wiki

Žádné komentáře:

Okomentovat