13.4.19

Bohumil Kartous: Tupost obsadila další kótu ve válce o vzdělávání

Válka o to, jak (ne)vzdělaná česká společnost bude, pokračuje. Předem se omlouvám útlocitným přátelům z akademického prostředí, citlivým na sémantický rámec společenské diskuse. Militarizace problému není samoúčelná, pouze zrcadlí skutečnost. Stejně jako v případě snah ovládnout kyberprostor dezinformacemi i v oblasti vzdělávání existuje skupina lidí, kteří usilovně bojují za to, abychom byli jako společnost méně gramotní, méně sociálně mobilní, a naopak ohebnější, poslušnější a manipulovatelnější.


Z článku v A2larm.cz vybíráme:

Cut-off skóre v jeho transparentní a tvrdé podobě se prosadit nepodařilo, neboť se proti němu postavil ministr školství Robert Plaga a na jeho stranu se přidala velká část expertní veřejnosti i politická opozice. Poslušni silným zájmům proto hejtmani Vondrák a Vildumetzová hledali způsob, jak dojít k cíli i přes prohru v první bitvě. Prvním krokem bylo sepsání vágního memoranda o „zvyšování kvality středního školství“ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Svazem průmyslu a odbory. V memorandu je zakomponován požadavek na testování v pátých a devátých třídách, které – jak doufají naši válečníci – bude možné využít k původnímu cíli, tedy k přesměrování části populace k nižšímu vzdělání.

Legislativně aktivní hejtmani navíc opětovně předložili návrh k posílení jejich pravomocí v rozhodování o počtech přijatých žáků do jednotlivých studijních programů. Projde-li tento návrh, nebudou potřebovat cut-off skóre. Mohou veřejným středním školám, jejichž zřizovateli jsou kraje, prostě omezit či navýšit kapacitu. Například v Karlovarském kraji už k tomu mají uzpůsoben dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání, což je v tomto případě dost nakyslý oxymóron. Záměr totiž předpokládá výrazná omezení v přístupu k maturitnímu i všeobecnému vzdělání (podle ohnuté Gaussovy křivky IQ v populaci!). Hejtmanka Vildumetzová, jež se sklání před moudrostí Miloše Zemana, je připravena…

3 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Aniž bych momentálně plédoval za cutt-off score - jeho zavedení považuji za správné, ale nikoli dříve, než budou prodiskutovány podstatně důležitější, fundamentální problémy středoškolského studia - většina myšlenek B. Kartouse by při realizování vedla k segregovanému školství a k dalšímu rozvírání nůžek mezi dětmi z podnětného a méně podnětného prostředí, k rozmělnění pojmu vzdělání a vzdělanost. Bohužel právě jejich vyznavači - s BK v čele - dobyli většinu mediálních kót a úspěšně se jim daří ohlupovat veřejnost; je jedno, zda tak činí záměrně nebo bezděčně. V téhle válce bohužel hrozí prohra všem.

E.Kocourek řekl(a)...

Páně Kartousova militarizovaná terminologie mi vyhovuje. Neboť proti Sorosem placeným škůdcovským politickým neziskovkám (v čele s Eduinem) a proti Sorosem placeným škůdcovským aktivistům (jako je Kartous) je třeba válčit. Stejně tak je třeba válčit proti mainstreamovým mediím, které těm aktivistům tak ochotně lezou do brusele. ////

Pane Soukal, aniž bych se jakkoli zastával BK, domnívám se, že segregované školství je nevyhnutelné. Nedávno tu v debatě o rovnostářském školství někdo zmínil postup, spolehlivě vedoucí k povinně rovné kvalitě VŠECH škol - přidělit do každé školy kvótu Romů. Nejsem si jistý, zda tento demokratický stát dokáže navržené opatření realizovat. Avšak jsem si zcela JISTÝ, že tento demokratický stát žádné JINÉ opatření vedoucí k povinně rovné kvalitě škol realizovat NEDOKÁŽE. ////

Jakmile začne stát provádět své destruktivně-rovnostářské plány, je přirozenou reakcí každého rodiče (či prarodiče), kterému záleží na kvalitním vzdělání pro potomky, zasadit se o školství co nejsegregovanější. ////

Jak by se v takové situaci zachovali učitelé? Nedivil bych se, kdyby i (někteří ?) učitelé chtěli spíše to segregované školství ... ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

dobyli většinu mediálních kót

Dobyli? Jakože něco jako lítá řež v chmurné strži?
Kovaní odborníci na vzdělání, konzultanti a především pak auditoří nemusejí v té dnešní překotně se měnící době vzdělávání pro dvacáté první století ani na dveře ťukat, natož se snad vlamovat. Média se předhánějí, aby se tito eduzvěsti uvolili k pozvednutí jejich zanedbané sledovanosti. I taxika pro experta pošlou a stranou zaplatí štědře.

zasadit se o školství co nejsegregovanější

I pytlici vítají nemísení žáků, kteří se vzdělávat hodlají a kteří to nemají v plánu. Pokud se pytlikům čas od času poštěstí narazit na ty, kteří hodlají, je to vyloženě radost. Radost pře-ná-ram-ná...

Okomentovat