15.4.19

Anna Brzybohatá: Fyzikáři jsou ohrožený druh, jejich řady se doplní za víc než sto let

Učitelů je málo a učitelů fyziky ještě méně. Kantoři odcházející do důchodu za sebe často nemají náhradu. Děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Miroslav Randa v nadsázce řekl, že „řady fyzikářů se při současném stavu přílivu absolventů do školství doplní až v roce 2135.“ A to nikdo ze stávajících učitelů fyziky nesmí odejít.


Z článku v iDNES.cz vybíráme:

„Pokud si poslechneme rozhovory s populárními osobnostmi jako jsou herci, sportovci nebo zpěváci, zjistíme, že spousta z nich řekne, že ve škole neměli fyziku a matematiku rádi. Matematika i fyzika je ale pro další přírodní vědy a technické obory nezbytná a nemůžeme na jedné straně říkat, že jsou pro nás moderní technologie stěžejní, a zároveň prohlašovat, že je matematika nebo fyzika těžká a nebaví nás,“ říká Randa.

„Poctivě si však musíme říci, že si za neoblíbenost fyziky můžeme jako její učitelé do jisté míry sami. Obsah školské výuky fyziky jsme v uplynulých mnoha desítkách let poměřovali pouze s věcnou správností a zapomínali jsme na didaktiku fyziky, tedy na to, jak fyzikální poznatky předávat žákům, aby pro ně byly pochopitelné a aby byla výuka názorná a zajímavá,“ říká děkan plzeňské pedagogické fakulty. O to více se podle něj nyní musí snažit, a to hned na třech frontách - jako učitelé, učitelé učitelů i jako autoři učebnic.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

To jakože doufáte, že se řady fyzikářů doplní? Nebuďte směšní, řady fyzikářů se budou vyprazdňovat, za 100 let se počet fyzikářů přiblíží limitně nule.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Fyzikáři jsou ohrožený druh

Chtělo by to pár zdatných fyzikářů nějak šetrně odchytit a umístit je do chovných laboratoří. A jak se budou v jim blízkém prostředí utěšeně množit, vypouštět je postupně do volné školy.
Pozor ale na pytláky!
Fyzikářův notes rozemletý do elektrolytu je domorodými kmeny považován za silné laborodisiakum.

Eva Adamová řekl(a)...

Vzhledem k průměrnému věku fyzikářů a především fyzikářek na našich školách mám o ono utěšené množení trošku obavy. A pokud by snad někoho napadlo množení prostřednictvím mladých nefyzikářek, nedejbože češtinářek, pak mám obavy, že vznikne velký nefyzikální odpad.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chtělo by to přimět fyzikáže, aby se množili dělením jako améby.
Třeba takoví pytlici se množí prostřednistvím spor. Stačí si stoupnout na náměstí na návětrnou stranu a pořádně sebou zatřást. Zabývají se myšlenkou, ti pytlici, jestli by tak nějak obdobně nešlo šířit i vzdělání. Naslinit si prst a zaujmout správnou pozici.

Okomentovat