13.4.19

90’ ČT24: Budoucnost středoškoláků

Kraje budou smět ovlivňovat počty otevíraných tříd na středních školách, podle Roberta Plagy se jedná o právní ukotvení již zaběhnuté praxe. Proti návrhu se vymezila například společnost EDUin, podle které by počty měly být regulovány především na základě demografické a ekonomické analýzy. Vláda návrh v listopadu zavrhla, nyní se však ministr školství nechal slyšet, že ho podpoří. O budoucnosti českých středoškoláků se debatovalo v pátek 12. dubna 2019 v pořadu České televize 90’ ČT24. Hosté byli Jiří Růžička a Bohumil KartousZ chatu z pátku 12. dubna

Stanislav: „Co vede vládu k tomu, aby o počtech otevíraných středních škol a jejich tříd rozhodovaly kraje? Budou tato rozhodnutí krajů nějak kontrolována, příp. schvalována MŠ a nebo budou kraje rozhodovat zcela samostatně? Jak se k tomu staví kraje? Díky za odp.“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Vládu nevede nic zásadního, snad nezájem o koncepční vzdělávací politiku, Tohle je krajská sólo jízda, jejímž cílem je dostat více žáků na učiliště. Ne proto, že je to tak skvělé, ale proto, že to chtějí některé typy podniků.“

Stanislav: „Divím se malému zájmu o střední odborná učiliště s maturitou (8.300), která umožňují nejen získání výučního listu, ale i možnost vzdělávání na VŠ. Proč tomu tak je? Je těch škol málo, nebo o ně není potřebný zájem? V jakých oborech jsou dnes k dispozici?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Na těch školách je totiž relativně těžké získat maturitu. Ti, kdo ji každoročně nezvládají, se rekrutují zejména odtud. Perspektiva absolventů v průměru není příliš vysoká, jakkoliv je populární hovořit o zlatém dnu řemesla. problém je, že práce v montovně není řemeslo v pravém slova smyslu. Je zajímavé, že vcelku intuitivní rozhodování v tomto směru poměrně dobře kopíruje předpověď vývoje pod tlakem automatizace..“

Lenka: „Co si myslíte o šílenství ohledně přijímaček na střední školy, které sleduji okolo sebe? Doučování, příprava na testy, stres místo vzdělávání, učení se a získávání kompetencí. Jediné, co budou žáci umět je, naučit se na testy. K čemu to je?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Pokud by se v přijímacím řízení zohledňovala mnohem širší škála osobnostních kvalit, dovedností a znalostí, např. prostřednictvím žákovských portfolií (Gymnázium Na Zatlance a další), to by byla jiná...“

Ivan Vaněk: „Mají o něco takového kraje vůbec zájem? Mimo pár gymnázií v okresních městech má každý kraj (Prahu nepočítám) ostatní střední školy poloprázdné a co by tedy měli omezovat? Školy budou ještě 3-4 roky bojovat o každého žáka (přijmout a udržet).“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Právě zájem krajů, dost nezdravý, zvyšovat počet lidí s nižším vzděláním, je generátorem těchto politických snah.“

Pavel: „Dobrý večer, zavřít střední školu - to si žádný politik netroufne, nemluvě o problémech při snaze ji pak zase otevřít, až bude víc dětí. Hranice 17 žáků ve třídě pro "ekonomičnost" ředitele nutí brát každého (mimo výběrová gymnázia a Prahu). Má to řešení?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Kapacita některých středních škol je z velké části nevyužita. Jde o způsob uvažování "naplňme kapacitu", nikoliv poskytněme co nejlepší vzdělání.“

SK: „Vláda návrh v listopadu zavrhla, nyní se však ministr školství nechal slyšet, že ho podpoří. Co říkáte na tuto změnu v názoru?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Únava? Domnívám se..“

ANTI: „Kraje budou smět ovlivňovat počty otevíraných tříd na středních školách, je to podle Vás správné opatření?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Za současné konstelace a známých motivů Asociace krajů rozhodně ne. Je to v rozporu s platnou koncepcí rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020).“

SK: „BK - Je střední školství v ČR nyní v krizi?“

Jiří Růžička a Bohumil Kartous: „Částečně. Neodpovídá požadavkům současnosti a budoucnosti. A to ani na gymnáziích, v mnoha případech pojatých jako vzdělávací ústavy pro 20. století. Je to pravděpodobně nejbolavější část vzdělávacího systému.“

2 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Odpovědi většinou ukazují na hluboké nepochopení faktu, že skutečným problémem našeho středního školství skutečně není předpokládaná kosmetická úprava počtu žáků na SŠ ani stávající přijímačky. Únava? Neschopnost všímat si něčeho jiného, než jen vlastního svatého přesvědčení? A pak nemáme být ve školství tam, kde jsme.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jiří Růžička a Bohumil Kartous

A který z nich je symbiont a který je hostitel?

Okomentovat