28.3.19

Tomáš Zatloukal: Uvědomujme si význam učitelů pro společnost

Vzdělávání dětí, žáků a studentů je nepochybně jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších veřejných služeb, kterou stát svým občanům poskytuje. Učitelská profese by tak vždy měla stát v popředí zájmu a společnost by si měla svých učitelů vážit.


Na učitele jsou v současnosti kladeny velmi široké a komplexní požadavky. Učitel by měl být nejen odborníkem ve svém oboru, ale měl by mít také znalosti a dovednosti v řadě dalších oblastí, jako je např. pedagogická diagnostika, management třídy, moderní metody a formy výuky, vzdělávání heterogenních kolektivů, krizová komunikace, prevence a řešení rizikových jevů apod. Aby mohl učitel tyto náročné požadavky naplnit, musí mít adekvátní podporu. Od svého ředitele, od státu i od veřejnosti. A pokud takto komplexních znalostí a dovedností učitel dosahuje, musí za to být i adekvátně ohodnocen. Totéž se pak týká ředitelů škol, kteří nad rámec znalostí a dovedností, kterými by měl disponovat každý učitel, musí zvládat také dovednosti související s řízením pedagogického procesu, řízením změny, vedením pedagogického sboru i řízením instituce jako takové.

Česká školní inspekce si uvědomuje, jak náročná je učitelská a ředitelská profese, jak složité úkoly a výzvy před našimi pedagogy a řediteli škol stojí, i to, v jak nelehkých podmínkách učitelé a ředitelé své poslání mnohdy naplňují. I přes mnoho velkých kvalitativních výzev, které před českým vzdělávacím systémem i před jednotlivými učiteli a řediteli škol stojí, je potřeba připomenout, že náš vzdělávací systém tvoří množství skutečně kvalitních pedagogů a ředitelů škol, kteří svou práci berou jako důležitou veřejnou službu, snaží se ji vykonávat zodpovědně, poctivě a co nejvíce ve prospěch těch, kvůli kterým se stali učiteli.

A proto jménem České školní inspekce, u příležitosti Dne učitelů, upřímně děkuji všem učitelům a ředitelům škol, kterým záleží na kvalitě poskytovaného vzdělávání a na jejím neustálém zvyšování. Děkuji všem učitelům a ředitelům škol, kteří i přes veškeré překážky a komplikace mají v popředí zájmu ty, pro které svou práci dělají, tedy děti, žáky a studenty. Děkuji všem učitelům, ředitelům škol a také všem dalším pracovníkům ve vzdělávání za jejich energii, chuť a zájem pracovat ve prospěch budoucích generací a celkově za vše dobré, co pro český vzdělávací systém dosud vykonali.

Česká školní inspekce si váží učitelů, ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků i ředitelů škol a školských zařízení a je připravena přispívat svými činnostmi k jejich podpoře v rámci společné snahy o excelenci kvality vzdělávání a školských služeb v České republice.

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA
ústřední školní inspektor

Zdroj: ČŠI

8 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Kecy a lži! ČŠI si možná uvědomuje, jak náročná je učitelská a ředitelská profese, ale nemá nejmenší zábrany NUTIT ředitele a učitele "řešit" nesmyslné pitomosti, u kterých i úředník přece chápe, že se vyřešit NEDAJÍ. ////

Pokud ČŠI svými buzeracemi k něčemu přispívá, tak k další a další frustraci učitelů. Kvalitě vzdělání to nepomáhá. ////

Eva Adamová řekl(a)...

Jenže ona ČŠI nikoho k ničemu nenutí, ČŠI nenavrhuje ani neschvaluje zákony a nevypracovává k nim vyhlášky a metdické pokyny.

Na celé řadě škol, a já znám jen v blízkém okolí takové školy dvě, si pitomosti vymýšlejí ředitelé sami. Zbraní hromadného ničení jsou pak tzv. schůzky ředitelů škol, kde jeden nanese nějaký příklad "dobré praxe" a pak už je to dominový efekt. Předposranost některých ředitelů je až neskutečná a stádovitost učitelských sborů rovněž.

Zajímavé je, že na naší škole děláme sotva polovinu papírů v porovnání se školou sousední a při nedávné inspekci jsme neměli sebemenší problém.

Petr řekl(a)...

Paní Adamová má naprostou pravdu a ví "wocogo".
Pan Kocourek je jednoznačně zaujatý.
Fakt by mě zajímalo, k čemu ho inspektoři čeští školní nutili a jak ho buzerovali :-)
Vždyť jsou to stejně všichni bývalí učitelé a učitelky.
Teď vážně: ze zákona je partnerem ČŠI ve škole ředitel. Pokud probíhá hodnocení výuky, pak "obraz" tohoto hodnocení patří řediteli, nikoli učiteli. Škola je hodnocená komplexně jako instituce.
A mimochodem těžce nesli připomínky inspektora ve většině případů dříve narození kolegové. Ti mladší dokonce inspekci po hospitaci nabádali, aby jim řekli, jak viděli jejich hodinu a co by jim doporučili.
Ale vše je o lidech, všude jsou dobří i špatní inspektoři, učitelé, atd.
Vše NEJ k svátku, nejen v černém :-)
PetrK

Nicka Pytlik řekl(a)...

Uvědomujme si význam učitelů pro společnost

Vida!
Tak snad, kdyby si pytlici už konečně uvědomili význam inspektorů...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vždyť jsou to stejně všichni bývalí učitelé a učitelky.

Právě. Jen bývalí.

Datel řekl(a)...

Pro Petra: starší kolega třeba poznal, že inspektor sám nic neumí a neví a přesto poučuje?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI nikoho k ničemu nenutí

On to za ni udělá předpostraný ředitel.

E.Kocourek řekl(a)...

Pro pana Petra: jde o KÁZEŇSKÉ záležitosti žáků.
Jak mě buzerovali? Že jsem ty kraviny musel poslouchat. Podle "osvědčené" zásady, že můj čas je zadarmo ... ////

Ač věkem patřím mezi ty hodně dříve narozené, na názory ČŠI na výuku a na její doporučení jsem zvědavý shodně s mladšími kolegy. Ale v životě jsem žádné názory na výuku a doporučení od ČŠI neslyšel ani nečetl. VŽDYCKY řešili jenom nějaké pitomé papírování. ////

Okomentovat