8.3.19

Otevřený dopis učitelských a odborných sdružení a vzdělávacích pracovišť ing. Robertu Plagovi, Ph.D., ministru školství České republiky, k novele maturitní vyhlášky

Z otevřeného dopisu vyjímáme: "...podle Vašeho sdělení pro média probíhala během podzimu 2018 diskuse k maturitám, „a to jak na odborné, tak na politické úrovni“. Konkrétním výsledkem této diskuse je novela školského zákona, kterou Váš úřad v únoru 2019 předložil k meziresortnímu připomínkovému řízení. Tato novela přináší radikální návrhy, jejichž realizace by zásadně změnila podmínky, za nichž budou probíhat maturitní zkoušky. Nevíme, s kterými vzdělávacími institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval, jsme však nuceni konstatovat, že z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla. MŠMT v daném období k jednáním nepřizvalo zástupce Asociace ředitelů gymnázií, Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, Pedagogické komory, Učitelské platformy, asociace AMATE, Asociace učitelů angličtiny ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti učitelů českého jazyka a literatury, Asociace češtinářů ani odborných bohemistických pracovišť či dalších bohemistických pracovišť vysokých škol."

Vážený pane ministře,

podle Vašeho sdělení pro média probíhala během podzimu 2018 diskuse k maturitám, „a to jak na odborné, tak na politické úrovni“. Konkrétním výsledkem této diskuse je novela školského zákona, kterou Váš úřad v únoru 2019 předložil k meziresortnímu připomínkovému řízení. Tato novela přináší radikální návrhy, jejichž realizace by zásadně změnila podmínky, za nichž budou probíhat maturitní zkoušky. Nevíme, s kterými vzdělávacími institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval, jsme však nuceni konstatovat, že z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla. MŠMT v daném období k jednáním nepřizvalo zástupce Asociace ředitelů gymnázií, Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, Pedagogické komory, Učitelské platformy, asociace AMATE, Asociace učitelů angličtiny ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti učitelů českého jazyka a literatury, Asociace češtinářů ani odborných bohemistických pracovišť či dalších bohemistických pracovišť vysokých škol.

Tyto instituce a sdružení přitom na přípravě a realizaci nové maturity spolupracovaly či spolupracují, popř. se k podobě zkoušky kvalifikovaně vyslovují, a mají na seriozních jednáních o její podobě eminentní zájem. To samozřejmě neznamená, že se v jednotlivých aspektech jejich názory nemohou rozcházet.

Domníváme se, že maturita patří k důležitým tématům současného vzdělávacího diskurzu a že jakémukoli – už několikátému – zásahu do podoby maturitní zkoušky by měla předcházet zevrubná a široká diskuse, jež by se zabývala jejím smyslem a cíli a v návaznosti na to konkrétními obsahovými a organizačně-technickými parametry. Žádáme Vás tedy, abyste tuto – Vámi přislíbenou – diskusi neprodleně realizoval a její závěry do novely zákona promítl.

Vážený pane ministře, zdvořile Vás tímto žádáme o to, abyste maturitní novelu nepředkládal k dalšímu řízení dříve, než projde skutečně zásadní odbornou diskusí.

Za signatáře dopisu:
Mgr. Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů

K dopisu se připojili:
Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA ČR), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Individuálně se k dopisu připojili:

PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Mgr. Jiří Koten, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (PF UJEP v Ústí nad Labem); PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Mgr. Vladimíra Brčáková, Mgr. Jiří Novotný (PF ZČU v Plzni)

17 komentářů:

Veronika Valíková řekl(a)...

SUČJL ovšem s návrhem maturitní novely (návrat slohů a ústního do kompetence škol) souhlasí a odkazuje na tiskovou zprávu z 28. 2.:

http://www.pedagogicke.info/2019/03/sucjl-navrh-na-zmenu-maturity-z-ceskeho.html

Eva Adamová řekl(a)...

Paní Valíková, ve stanovách SUČJL máte hned v bodě jedna uvedeno, že budete hledat a vytvářet shodu ... .

Takže vy češtináři nešťastní, ať už z té či oné asociace, proboha hledejte a vytvářejte shodu a neplivejte po sobě pořád, protože poslední dobou nečiníte nic jiného.

Botlík zveřejnil na České škole obrázek s komentářem, že toto se točit nebude. A já k tomu říkám, že je docela na čase, abychom se v některých věcech, mezi něž patří i maturita z češtiny, přestali točit v kruhu. Kdyby se to, co nakreslil Botlík, netočilo, ale kdyby to naopak posloužilo jako stabilizační prvek našeho školství, bylo by to jen a jen dobře.

Veronika Valíková řekl(a)...

Paní Adamová, ukažte mi, kde já nebo kdokoli ze SUČJL po někom plive. Děkuji.

A pokud se Vám zdá, že jsou spory mezi češtináři vyostřené, uvědomte si, že oni nesli hlavní tíhu státní maturity, dvacetkrát předělávali karty, byli nuceni učit tak, jak by nikdy neučili, nikdo se jich na nic neptal, nikdo s nimi za posledních deset let o ničem nediskutoval.

SUČJL je v textu pana Soukala jmenovaná, přestože dopis nepodpořila. Proto odkaz na TZ. Dobrou noc.

Nicka Pytlik řekl(a)...

byli nuceni učit tak, jak by nikdy neučili

Vskutku?
A kdo jim nařídil, jak mají učit? A kdo to následně kontroloval?
A pokud tomu tomu skutečně tak i bylo, proč už češtináři dávno nestojí na barikádě v časově neomezené stávce, zejména pak v době konání maturit? Lidé, kteří vládnou slovem mluveným i psaným, mají inspiraci ve světové literatuře, jsou kreativní, úsudku tak bystrého, že posoudí hodnotu díla kohokoli jiného, se podvolí bez oka mrknutí? Tomu lze uvěřit jen ztěží.
Tedy pytlici zažili už leccos, ale že by je někdo přiměl k tomu, aby učili tak, jak by nikdy neučili, to tedy doopravdy nezažili za celých čtyřiatřicet let.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pytlíci učili třicet čtyři let na Marsu?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici vždycky učili to, co považovali za potřebné způsobem, který považovali za vhodný. V písecké průmyslové škole a gymnáziu tamtéž.

Jiri Janecek řekl(a)...

"oni nesli hlavní tíhu státní maturity..."
No, ještě že ji nenesly nebozí studenti...

"SUČJL je v textu pana Soukala jmenovaná, přestože dopis nepodpořila."
Ono, třeba ministr je v dopise taky jmenovaný a asi nepodpořil...

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"SUČJL je v textu pana Soukala jmenovaná, přestože dopis nepodpořila." To je bezesporu pravda, ovšem dopis uvádí SUČJL pouze jako jednu z organizací, která nebyla přizvána k jednáním. Víc nic. Ty organizace, které se rozhodly dopis podepsat, jsou pak výslovně uvedeny na konci textu (stejně jako individuální podporovatelé) a SÚČJL mezi nimi samozřejmě není. Domnívám se, že i známý zabrušovač/vybrušovač MR by toto z dopisu pochopil, takže s tím jistě nebudou mít problém ani naši novináři (protože "na druhé straně mediálního světa máme vstřícné a poučené kolegyně (a pár kolegů)", jak napsal TF) a úředníci.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A ja k tomu vsemu dodavam.
Dokud se budou pedagogove rvat mezi sebou celkove, budou si vsichni politici mnout ruce!!!!!
Vytvarime uzasne prostredi pro to, aby se s nami jednalo jako s kusem hadru.
Coz mnozi s chuti cini .

Pepa řekl(a)...

Otevřený dopis jsem pochopil tak, že 1) ministr nemluví pravdu (o široké diskusi); 2) spousta k dopisu se připojivších by se ráda diskuse účastnila a ovlivnila podobu novely; 3) v dopisu zmíněné instituce a instituce, které se připojily, jsou dvě neshodné množiny (jen s neprázdným průnikem).

Komentář paní V možná tedy nebyl plivnutím (ostatně paní A oslovila obě/všechny znesvářené strany, tak proč taková reakce?), ale zlým pohledem jistě.

Jestli paní V nevadí, že diskuse neproběhla, přestože ministr veřejně řekl, že proběhla, je to její věc. Poněkud překvapivé je, že paní V nevadí ani, že se k novele neměla možnost v této (nerealizované) diskusi vyjádřit. To by mně vadilo daleko víc, kdyby se mě situace v maturitě z češtiny dotýkala tak, jak je z jiného příspěvku paní V výrazně znát ("...nikdo se jich na nic neptal, nikdo s nimi za posledních deset let o ničem nediskutoval...").

Jinak řečeno (asi zbytečně mnoha slovy, omlouvám se), komentář paní A považuji za zcela případný. Pokud byste snad, paní A, vytvořila v duchu svého diskusního příspěvku Otevřený dopis češtinářům, považujte mě za jeho signatáře.

Nemám odvahu jako pan NP deklarovat, že jsem nikdy neučil, jak jsem nechtěl, ale s přibývajícím věkem se tomuto stavu limitně blížím, přičemž jsem si jist, že alespoň nohama zůstávám na zemi - tedy - na Zemi.

Veronika Valíková řekl(a)...

Vážený Pepo,

diskuse o maturitě z čjl probíhá mnoho let. Vy ji nevidíte? Probíhá ve školách (jistě i na MU v Brně a UP v Olomouci), v médiích, na webech, včetně tohoto. Předpokládám, že MŠMT je informováno.

Především měli být učitelé přizváni k diskusi PŘED spuštěním toho kolosu, proti kterému protestovali češtináři po celé republice (petice v Matiční, petice kolegy Lippmanna, Kladno, OD r. 2012 SUČJL). Měly s nimi být diskutovány změny a inovace. Pěkný den.


Pepa řekl(a)...

Vážená paní Valíková,
nejsem sice češtinář, ale dlouho jsem si čítával na ČŠ, od jisté doby jsem se raději přesunul sem na PI, nicméně jsem si samozřejmě všiml probíhající diskuse mezi češtináři (a že to byly mnohdy diskuse velmi štěpné, na ostří nože a po krku jdoucí :-)). Jenže, víte, takové diskuse, kde aktéři nemají moc něco změnit, vedou jedině k závěrům, na které mocipáni kašlou a udělají si změny podle svého. Proto mě překvapila Vaše reakce, ve které jste se slůvkem nezmínila o tom, že (i) Vás ministr přehlédl jako krajinu, zato jste se, dle mého soudu nepříliš oprávněně, vymezila proti autorům otevřeného dopisu.
Jen drobně a opatrně upozorním, že moje citace o tom, že s češtináři nikdo už deset let o ničem nediskutoval, pocházela z Vaší klávesnice. Stejně jako předchozí tvrzení, že diskuse probíhá již mnoho let...

Přestože si myslím, že jste občas hlavou v oblacích, stejně si Vás vážím jako ostatně každého kantora, který je ochoten pro žáky či studenty dělat, co mu síly stačí - alespoň není pokrytec a o Vás si to rozhodně nemyslím.

A právě proto jsem souhlasil s příspěvkem paní A a souhlasím o kus dále i s příspěvkem paní K.

Možná pan ministr sleduje tyto diskuse také a když vidí, že se v rámci jedné předmětové skupiny nedokážete shodnout, třeba nabyl dojmu, že diskuse s takovou skupinou nemá smysl...

Veronika Valíková řekl(a)...

Vážený Pepo,

domnívám se, že návrh maturitní novely, proti němuž míří dopis pana Soukala, je mimo jiné výsledkem deset let trvající diskuse o SM, která probíhala a stále probíhá.

SUČJL návrh naopak vítá, neboť sedm let navrhuje totéž. Těžko tedy můžeme podpořit tento Otevřený dopis.

Děkuji za pochopení.

Eva Adamová řekl(a)...

"diskuse o maturitě z čjl probíhá mnoho let. Vy ji nevidíte? Probíhá ve školách (jistě i na MU v Brně a UP v Olomouci), v médiích, na webech, včetně tohoto. Předpokládám, že MŠMT je informováno."

No a výsledkem toho všeho je, že jste u maturity z češtiny dospěli do stavu "že všechno už tady jednou bylo." Takže se točíte v kruhu a řekla bych, že v bludném. A domnívám se, že 99 % češtinářů by všem těm radioaktivním asociantům, kteří toto točení se neustále vyvolávají, nejraději koupilo jojo.

Josef Soukal řekl(a)...

Paní Valíková,

valnou většinu kritických tvrzení na dresu státní maturity jsme vyvrátili jako omyl, nebo dokonce pomluvu. Novela maturitní zkoušky ignoruje zásadní argumenty proti rušení dnešního stavu a sama je argumentačně velmi slabá. Zatím jsem neviděl, že byste se alespoň pokusila vypořádat se s námitkami AMATE. NEdiskuse ministerstva školství je pokusem se argumentům vyhnout.

Antonín Jančařík řekl(a)...

K podpisu dopisu se připojila i Jednota českých matematiků a fyziků. Dopis není o tom, co v novele je, či není, ale jak se k ní dospělo. Diskuze o maturitách sice probíhá, ale na MŠMT zcela nezávisle, MŠMT se jí neúčastní a jedná samostatně.

V současné době má JČMF s MŠMT podepsanou platnou smlouvu o spolupráci. Přesto marně čekáme na poskytnutí informací ze strany MŠMT a přizvání k diskuzi. Pokud projevíme aktivitu my, pan ministr schůzku odmítne a příslušný náměstek nám odpoví, že vše již je vlastně stejně rozhodnuto. Na pracovní jednání o maturitách, které JČMF pořádala, byli zástupci MŠMT přizváni, ale nedorazili ...

Josef Soukal řekl(a)...

https://www.ascestinaru.cz/pripominky-asociace-cestinaru-k-novele-skolskeho-zakona/

Okomentovat