1.3.19

Návrh novely školského zákona: komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky

V připomínkovém řízení je nyní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem navrhované změny je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.

Plán legislativních prací vlády ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu zákona je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.

Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, zatímco do roku 2020 (podzimního zkušebního období 2020) se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ve společné části MZ z 3 dílčích zkoušek (didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky); přitom pro všechny obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. volba žáka mezi cizím jazykem a matematikou).

Dále se navrhuje legislativní ukotvení ročního odkladu účinnosti 3 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), tj. až od školního roku 2021/2022 (jarního zkušebního období 2022), ve většině oborů vzdělání (tj. těch stanovených nařízením vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 školského zákona). Smyslem je realizovat tuto změnu pro všechny obory vzdělání od zkušebního období, tedy gymnázia a lycea už nebudou o rok „předsunuta“. Tyto zkoušky budou konány pouze formou didaktického testu.

V oborech vzdělání neuvedených v nařízení vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 školského zákona je od školního roku 2021/2022 (tj. od jarního zkušebního období 2022) stanoveno konání 2 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk), a to opět pouze formou didaktického testu; zároveň žáci těchto oborů vzdělání budou mít od uvedeného zkušebního období povinnost konat 3 zkoušky profilové části MZ.

Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se zavádí nová nepovinná zkouška společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“.

K účinnosti navrhovaných změn

Novela školského zákona jako celek bude účinná od 1. října 2020 s tím, že některá opatření budou v praxi účinná později. Od 1. října 2021 (tj. od jarního zkušebního období 2022)
bude účinné stanovení 3 povinných zkoušek společné části MZ u většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou, přičemž toto opatření se bude týkat žáků, kteří poslední ročník středního vzdělávání ukončí po 30. září 2021.

Při realizaci navrhovaných změn se odhaduje roční úspora v rozpočtové kapitole 333 cca
14 mil. Kč.

Ke stažení

TypNázev přílohyVelikost přílohyDatum vložení přílohy
Obálkaob_KORNB9KMZXXK.doc91 kB28.2.2019
Návrh usneseníus_KORNB9KMZXXK.docx21 kB28.2.2019
Předkládací zprávazp_KORNB9KMZXXK.doc63 kB28.2.2019
Důvodová zprávazd_KORNB9KMZXXK.docx30 kB28.2.2019
Materiálma_KORNB9KMZXXK.doc59 kB28.2.2019
Závěrečná zpráva RIAria_KORNB9KMZXXK.docx57 kB28.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněnípz_KORNB9KMZXXK.doc148 kB28.2.2019
Průvodní dopispd_KORNB9KMZXXK.docx36 kB28.2.2019
2 komentáře:

V. řekl(a)...

Vůbec nechci řešit "pedagogickou" kvalitu tohoto návrhu. Ale zajímá mě "technická" část. Když budou jen DT a jen ze dvou předmětů - ponechá navrhovatel v zákoně pro společnou část MZ dva týdny jako v dobách, kdy byly DT a PP v jazycích, DT z předmětů M, F, Ch, Bi, DU - a to mnohé ve dvou úrovních?
Nebo někomu po sedmi letech konečně dojde, že budou stačit jen dva dny a že se může ještě první týden v květnu učit?

Jiří Lukáš řekl(a)...


Z důvodové zprávy:
„Navrhované změny jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák…“
„Dále se posílí pravomoci a odpovědnosti pedagogických pracovníků…“

Zdá se, že by po čase mohl mít zase v něčem zdravý rozum navrch.

Okomentovat