1.3.19

Miroslava Federičová: Dopady známek na vysvědčení na životní rozhodnutí žáků

Každoročně se na osmiletá gymnázia hlásí zhruba 14 % žáků 5. ročníku základních škol. Mezi přihlášenými je 53 % dívek oproti chlapcům a stejný poměr je i přijat. Tyto rozdíly mezi chlapci a dívkami se v případě pozdějších přechodů na šestiletá a čtyřletá gymnázia dále zvyšují. Tato studie se ale zabývá pouze přechodem na gymnázia osmiletá.


Dívky mají na vysvědčení v průměru lepší známky než chlapci s jinak stejnými výsledky v testech. Je to zřejmě dáno tím, že učitelé do známek kromě kognitivních znalostí a dovedností promítají i schopnosti sociálně-emoční, ve kterých jsou chlapci v průměru horší. V přijímacích kritériích dominuje výsledek v přijímacích testech doplněný průměrem známek na posledním pololetním vysvědčení. Rozhodnutí podat přihlášku naopak určují především známky na vysvědčení, především jedničky a méně očekávaný výsledek v testech.

Studie vznikla s podporou programu Strategie AV21.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dopady známek na vysvědčení na životní rozhodnutí žáků

Pytliky spíš zajímají dopady životních rozhodnutí na známky na vysvědčeních. Ono takové rozhodnutí o zodpovědné práci pro vyšší kvalitu svých vědomostí a dovedností má přece jen něco do sebe. A takové rozhodnutí je podle pytliků velice dobrým základem pro mnohá další rozhodování. Dalo by se říci, že kvalifikovaná rozhodování.

Okomentovat