2.3.19

Karolina Brodníčková, Jiří Mach: Asistenti už pomáhají postiženým školákům běžně, ale občas to drhne

Asistenti pedagoga už jsou běžnou podporou ve třídě s postiženým dítětem. Někdy to ale mezi kantorem a asistentem drhne, zejména když je v jedné třídě asistentů víc.

Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Inspekce ale kritizuje skutečnost, že školy nemají vždy jasně vymezené kompetence, co má dělat asistent a co učitel. Spolupráce pak stojí buď na improvizaci, nebo osobních vztazích.

„Vyskytují se i nežádoucí situace, kdy formy přímé podpory žákovi, které by měl poskytovat výhradně učitel, nebo učitel ve spolupráci s asistentem pedagoga, poskytuje výhradně právě asistent pedagoga,“ napsala inspekce ve své zprávě za minulý školní rok.

Podle ní více než třetina škol vůbec spolupráci pedagogů s asistenty systematicky neřeší a týmovou činností se zabývá až ve chvíli, kdy nastanou problémy. Metodická podpora chybí. Ale většinou spolupráce asistenta s učitelem funguje. Drtivá většina učitelů uvedla jako účinnou spolupráci při přípravě na výuku, pochvalují si i spolupráci v hodině. Podle čtvrtiny však moc nefunguje spolupráce při vyhodnocování výsledků vzdělávání.
Žádné komentáře:

Okomentovat