27.3.19

Inkluze: Informace k oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice

Z dopisu primářka dětské psychiatrie a speciální pedagožky z oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice vybíráme: "Občas nás zaskočí informace od ambulantních pediatrů či pedagogů MŠ a ZŠ, že nevěděli, kam poslat dítě s výukovými, výchovnými a často i psychickými problémy. Proto bychom chtěli aspoň stručně zmínit, kterým dětem je na oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice věnovaná péče. Na naše oddělení jsou přijímány děti od 3 let, ať již k ambulantnímu vyšetření či k hospitalizaci na doporučení pediatra, pedopsychologa, kmenové školy, odboru péče o dítě (souhlas zákonného zástupce je nutný ve všech uvedených případech) nebo na žádost samotných rodičů."

Vážené kolegyně a kolegové,

občas nás zaskočí informace od ambulantních pediatrů či pedagogů MŠ a ZŠ, že nevěděli, kam poslat dítě s výukovými, výchovnými a často i psychickými problémy.

Proto bychom chtěli aspoň stručně zmínit, kterým dětem je na oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice věnovaná péče.

Na naše oddělení jsou přijímány děti od 3 let, ať již k ambulantnímu vyšetření či k hospitalizaci na doporučení pediatra, pedopsychologa, kmenové školy, odboru péče o dítě (souhlas zákonného zástupce je nutný ve všech uvedených případech) nebo na žádost samotných rodičů.

Nejčastěji jsou u nás hospitalizovány děti s ADHD syndromem, což se projevuje poruchou soustředění, neklidem a poruchami chování. Děti se specifickými poruchami učení (ať už se jedná o nápravu těchto poruch, nebo se řeší další zařazení žáka do příslušného typu školy). Děti s obsedantně kompulsivní poruchou, děti s poruchami příjmu potravy, s enuresou , s pervasivní vývojovou poruchou, děti mentálně opožděné a děti úzkostné, či děti obtížně přizpůsobivé. Veškerá komplexní péče směřuje k odhalení příčin potíží a k jejich nápravě či minimalizaci.

Děti jsou přijímány k léčebně diagnostickému pobytu a délka pobytu je 5 - 6 týdnů. Návštěvy na oddělení jsou možné vždy dle domluvy s lékařem.

Po celou dobu hospitalizace se dítěti věnuje psychiatr, psycholog, logoped a speciální pedagogové. Pedopsychiatři a psychologové jsou denně v kontaktu se speciálními pedagogy naší MŠ a ZŠ, kterou děti navštěvují. Speciální pedagog vždy kontaktuje kmenovou školu hospitalizovaného dítěte a plně respektuje výukový program této školy. Snaží se doplnit zameškané učivo, žáci jsou proto vyučováni individuálně.

Během pobytu se děti účastní psychoterapeutických skupin pod vedením psychologa.

Odpolední čas je vyplněn nejrůznějšími aktivitami (návštěvou tělocvičny, keramické dílny, arteterapií, návštěvou divadla, autogenním tréninkem...).

Po celou dobu hospitalizace mají rodiče možnost informovat se o zdravotním a psychickém stavu dítěte a mohou být v kontaktu s pedagogy. Dále se mohou účastnit rodičovské skupiny.

Na závěr pobytu s rodiči vždy hovoří ošetřující lékař, speciální pedagog a psycholog. Kmenová škola je písemně informována o chování, posledním probraném učivu a prospěchu žáka v ZŠ při FTN na oddělení dětské psychiatrie.

Veškeré kontakty najdete na webových stránkách FTN: www.ftn.cz
Telefonické spojení - ambulance dětské psychiatrie: 261 082 262

MUDr. Jana Šplíchalová - primářka dětské psychiatrie

PhDr. Mirjana Orozovičová - speciální pedagog

Žádné komentáře:

Okomentovat