2.3.19

E-kniha pro vás: Výchova k občanství

Tato publikace obsahuje konkrétní plány vyučovacích hodin a materiály do výuky, které ukazují, jak je možné kompetenční model pro odpovědné občanství používat v praxi. V publikaci také najdete nové pedagogické metody, které je možné v rámci výuky využívat. Jako obsahy vyučovacích hodin byla vybrána témata z českých rámcových vzdělávacích programů, která jsou klíčová pro dobré fungování každého demokratického právního státu. Ačkoliv kniha neobsahuje materiály pro vyučování všech tematických oblastí z rámcových vzdělávacích programů, názorně ukazuje, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování.Výchova k občanství 1
Materiály do výuky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Autoři: Miloš Brunclík, Jiří Kozák, Ladislav Mrklas, Maren Probst, Alena Resl, Kateřina Semotamová, Radim Štěrba, Petr Valenta

Editor: Michaela Oplíštilová

Vydavatel: CEVRO, z. s., Jungmannova 29/19, 110 00 Praha 1, e-mail: info@cevro.cz, www.cevro.cz

Výroba: Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6, www.jalna.cz

Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček

Obálka: Ota Drápal, www.mimomeze.cz

© Vysoká škola CEVRO Institut, Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Konrad-Adenauer-Stiftung

Žádné komentáře:

Okomentovat