19.3.19

ČŠI: Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Podstatnou složkou výpovědí České školní inspekce o kvalitě vzdělávání v konkrétní škole i o kvalitě vzdělávací soustavy jako celku je hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných rámcových vzdělávacích programů, přičemž předmětem zájmu není pouze vzdělávání v profilových či neprofilových vzdělávacích oborech, ale v pravidelných cyklech se Česká školní inspekce zaměřuje také na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Sledování gramotností je realizováno ve dvouletých intervalech, kdy v jednom roce je předmětem zájmu čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a sociální gramotnost, v dalším pak přírodovědná gramotnost, jazyková gramotnost a informační gramotnost.

Rozvoj žákovských gramotností začala Česká školní inspekce sledovat a hodnotit od školního roku 2015/2016, v současné době jsou tedy k dispozici kvalitativní informace o podmínkách, průběhu i dosažené úrovni žáků ze dvou realizovaných cyklů. Zjištění, závěry a doporučení jsou pak součástí samostatných tematických zpráv zveřejněných na www.csicr.cz.

Ve školním roce 2017/2018 se Česká školní inspekce zaměřila na rozvoj matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a cílem bylo posoudit podmínky a průběh rozvoje těchto gramotností a také dosaženou úroveň ve vybraných aspektech sledovaných gramotností u žáků 9. ročníků ZŠ a u žáků 2. ročníků SŠ (v případě SŠ včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Inspekční činnost byla složena z prezenčních aktivit přímo ve školách, z výběrového zjišťování dosažené úrovně žáků realizovaného prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a z doplňujícího elektronického dotazování žáků a učitelů.
1 komentář:

Jiri Janecek řekl(a)...

70 % stredoskolaku se uci matematiku proto, ze je bavi…
60 % stredoskolaku se na matematiku vubec netesi…

Myslim, ze generace Z (nebo co to mame aktualne za pismeno) by si mela usadit zakladni hodnoty a tesit se na to, co je bavi…

A inspekce by si mohla od pruzkumu a testovani odpocinout. Lepsi pruzkum bych si vycucal z prstu...

Okomentovat