1.3.19

CERMAT: Jarní termíny maturitních zkoušek odstartují už za pár týdnů

Jarní termín maturitních zkoušek 2019 se blíží. Maturitní zkoušky začínají 10. dubna písemnou prací z českého jazyka a literatury, k maturitě se přihlásilo celkem 80644 žáků.

Jarní termíny maturit už klepou na dveře. Čísla Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které připravuje maturitní testy společné části maturitní zkoušky a zajišťuje logistiku a administraci těchto zkoušek, ukazují, že se celkem k maturitě přihlásilo 80 644 žáků, z nichž 69 932 jsou prvomaturanti.1 Pro 9 008 maturantů je letošní jarní termín termínem opravným2 či náhradním3 a pro 1 704 žáků jde o odložený řádný termín.4

Ke společné části maturitní zkoušky, to znamená ke zkoušce, která je zadávána Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, se letos přihlásilo 77 924 studentů, k profilové části, kterou organizuje škola, se k jarnímu termínu přihlásilo 73 808 studentů, z nich 69 829 je prvomaturantů.
„Nejvíce přihlášek je ze čtyřletých gymnázií, v souhrnu ji podalo 12 276 maturantů, naopak nejméně studentů, tedy 1 285, přichází z technických nástaveb. Dívek se na jaře ke zkouškám plánuje dostavit 43 905, chlapců 36 739. Ve srovnání s jarním termínem 2018 je letos o 300 přihlášených více,“ uvádí ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová.

První povinnou zkouškou společné části je zkouška z českého jazyka a literatury. K ní se přihlásilo 74 006 studentů; pro 68 115 z nich půjde o premiéru, 3 586 studentů bude své štěstí zkoušet opakovaně, pro 624 studentů je tento termín termínem náhradním a pro 1 681 žáků jde o odložený řádný termín. Další povinnou částí je zkouška z matematiky či cizího jazyka. Studenti tedy mají v případě druhého povinného předmětu na výběr. K testu z matematiky se přihlásilo 17 040 žáků, z nich je 14 479 prvomaturantů. Zkoušku z cizího jazyka preferuje 58 361 maturantů, prvomaturantů z nich je 53 264. Z jazyků mohou žáci volit mezi angličtinou, němčinou, ruštinou, francouzštinou a španělštinou. „Největší zájem je tradičně o angličtinu, letos z ní chce maturovat 54 821 žáků, naopak nejméně žáků, přesně 83, se přihlásilo ke zkoušce z francouzského jazyka,“ upřesňuje Michaela Kleňhová.

K náročnější verzi maturitní zkoušky z matematiky, ke které se žáci hlásí dobrovolně, tedy k výběrové zkoušce Matematika+, eviduje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 3 196 přihlášených maturantů.

Více údajů k přihláškám k maturitní zkoušce 2019, včetně srovnání s předchozími roky a údaje o počtu přihlášek k maturitní zkoušce ve vztahu k populaci 19letých naleznete zde.

Termíny maturitních zkoušek

Letošní maturity, jejich společnou část, odstartuje písemná práce z českého jazyka. Posledním testem této části maturitních zkoušek bude Matematika+.Termíny profilových zkoušek jsou stanoveny vyhláškou, konají se v období od 16. května do 10. června a konkrétní datum určují ředitelé škol. Termíny písemných a praktických zkoušek profilové části také stanovují ředitelé škol a konat se mohou nejdříve 1. dubna. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

Více o termínech maturitních zkoušek naleznete zde.

1 Prvomaturanti jsou žáci, kteří se k maturitní zkoušce hlásí poprvé.
2 Opravný termín se týká žáků, kteří neuspěli, byli vyloučeni nebo se nedostavili a svoji omluvu nedoložili řediteli školy nebo ten omluvu neuznal.
3 Náhradní termín se týká žáků, kteří se nedostavili ke zkoušce, omluvili se řediteli školy a ten omluvu uznal.
4 Odložený řádný termín se týká žáků, kteří se v předchozích ročnících přihlásili k maturitní zkoušce, poté neukončili poslední ročník středního vzdělávání a nyní se hlásí znovu v řádném termínu.

Žádné komentáře:

Okomentovat