2.3.19

CERMAT: Analýza přihlášek k maturitní zkoušce 2019 na jarní zkušební období

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo podrobnou analýzu Přihlášky k maturitní zkoušce 2019 jarní zkušební období.


Analýza ke stažení ve formátu PDF

1 komentář:

Oldřich Botlík řekl(a)...

KLOBOUK DOLŮ!

Je zřejmé, proč byla změna ve vedení Cermatu nutná. Tomu říkám kvalitní služba veřejnosti a médiím! K dokonalosti chybí už jen pár drobností.

1. Kde jsou odpovídající zdrojová data ve strojově čitelném otevřeném formátu? Pokud někdo bude potřebovat spočítat z takto zveřejněných údajů něco dalšího (nebo třeba jen zvolit jiný typ diagramu, případně jiné barvy), bude muset opisovat hromadu čísel, což mj. znamená riziko, že se dopustí chyby a výsledky, které získá a případně rozšíří, někoho uvedou v omyl.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále Infozákon), říká jasně:
Strojově čitelným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.
Otevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.
§ 4b Poskytování informací zveřejněním
(1) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.

2. Zveřejňovaných dat přibývá a v Cermatu by si měli rychle rozmyslet přehlednou mapu jejich úložiště. Stav, kdy minulé vedení ukrývalo data zveřejněná na základě žádosti na několik různých míst, je nadále neudržitelný. Platí to i pro jiné informace. Vyhledávač na stránce www.cermat.cz nabídne pro výraz výroční zpráva dokumenty za léta 2006–2017, ale v časové řadě chybějí roky 2010 a 2011. Když tyto zprávy nelze najít, je to stejné, jako kdyby na webu Cermatu nebyly. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) Infozákona je ovšem Cermat povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací, kterou v dostupných ročnících obvykle zařazoval do výroční zprávy organizace.

3. Když už Cermat zkouší žáky z pravopisu, měl by pravopisná pravidla dodržovat i sám. V celém dokumentu velmi (své)volně nakládá se spojovníkem a pomlčkou. Například časový rozsah 2017 až 2019 se správně píše 2017–2019, tedy nikoli 2017 - 2019 (srov. strana 14).

Hned na straně 2 ve velikém nadpisu Cermat porušil pravidlo o zalomení řádků a nevhodných výrazech na jejich konci.:
STRUKTURA MATURITNÍ POPULACE V
KONTEXTU POPULACE 19LETÝCH

A konečně, v Cermatu si mohou v klidu vyzkoušet situaci, kdy musí vystresovaný maturant hledat chyby. Na rozdíl od něho je nebudou hledat v cizím textu, ale ve vlastním. Za 3 body.
ODLOŽENÝ ŘÁDNÝ TERMÍN - žáci, kteří se hlásí k řádnému termínu zkoušky, ale poslední ročník svého středoškolského studia navštěvovali a poprvé se tak maturitní zkoušce hlásili o rok či více let dříve. Důvodem, že se k řádnému termínu hlásí až rok či více let po ukončení studia, je fakt, že v předchozích řádných termínech zkoušku nekonali, neboť neukončili ročník a škola ke konání maturitní zkoušky nepřipustila. (str. 44)

Okomentovat