23.3.19

Anna Brzybohatá: Děti ven! Učení v přírodě je stále populárnější, úspěch má i u školáků

Tělocvik nebo přírodopis si většina lidí dokáže představit při vyučování venku. Stejně tak jde ale ze tříd vytáhnout těžké matematické příklady, vysvětlit historické události mimo učebnice nebo malovat během výtvarné výchovy na louce. Učení dětí venku pomalu získává ve sborovnách svoje skalní fanoušky.
Z článku v iDNES.cz vybíráme:

„I já jsem nejprve začínala s přírodovědnými předměty, které se k tomu tak přirozeně hodí, ale venku dá se vyučovat i český jazyk, dějepis nebo třeba výtvarná výchova, ta je venku krásná. Naopak si říkám, proč sedět v lavicích, když za okny je to tak podnětné a tvořivé, protože venku jde učit opravdu skoro všechno. Mám například kroužek s páťáky a čtvrťáky, se kterými chodím ven pravidelně, bádáme a používáme skvělé pomůcky,“ vysvětluje učitelka kunratické základní školy Markéta Vokurková.

Dalších šest kolegů se shodlo na tom, že by mohli občas vyrazit za zdi třídy a vzdělávat svoje žáky na vzduchu. Učitelům v podstatě nic nebrání, aby s dětmi chodili ven co nejčastěji. Konkrétní postupy jednotlivých škol při zajištění pobytu venku jsou plně v kompetenci jejich ředitelů společně s předpisy.

„Školy ale odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví a také se řídí případnou zhoršenou smogovou situací na základě informací z hygienických stanic. Vždy se proto musí zajistit ochrana zdraví dětí a žáků,“ říká mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.Žádné komentáře:

Okomentovat