6.2.19

Zásady pro uznávání vzdělání, dosaženého v Evropských školách, v České republice

Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté v Lucemburku dne 21. června 1994, je uznávání roků studia úspěšně dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení potvrzujících tato studia včetně osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), které se vydává po úspěšném dokončení sekundárního stupně vzdělávání a vykonání písemné i ústní maturitní zkoušky a je uznáváno jako rovnocenná vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě Evropské unie.


S ohledem na uvedený závazek je při uznávání vzdělání dosaženého v Evropských školách v České republice třeba uplatňovat zásady, které naleznete v přiloženém dokumentu.Zdroj: Česká školní inspekce

Žádné komentáře:

Okomentovat