6.2.19

Václav Klaus ml.: Interpelace ministra školství k byrokratické zátěži ředitelů škol

Z interpelace poslance Václava Klause ml. na 26. schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. ledna 2019 vybíráme: "(...)pan ředitel si stěžuje, že opět musí před pololetím vyplňovat nový výzkum zadaný ministerstvem "Mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ." Pan ředitel to tady specifikuje, že má třicet osm učitelů. Když se každému bude věnovat pět minut, tak je to 190 minut práce, čili jedna polovina jednoho pracovního dne. Jak asi víte, školní rok má zhruba 40 týdnů, dokonce už spíš 36 kvůli všem těm prázdninám a podobně. Čili je to takováto věc jaksi ilustrativní, ale je to vážný problém celé vzdělávací soustavy a zejména dotýkající se ředitelů, že té byrokracie ze strany ministerstva, krajů a často i obcí, začíná být
strašlivě mnoho."

Václav Klaus: Vážený pane ministře, já si vás dovoluji interpelovat s administrativní zátěží ředitelů škol. Dostal jsem mail, jako dostávám často. Je to z vašeho volebního obvodu jižní Morava, nebo z místa, odkud pocházíte. A pan ředitel si stěžuje, že opět musí před pololetím vyplňovat nový výzkum zadaný ministerstvem "Mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ."

Pan ředitel to tady specifikuje, že má třicet osm učitelů. Když se každému bude věnovat pět minut, tak je to 190 minut práce, čili jedna polovina jednoho pracovního dne. Jak asi víte, školní rok má zhruba 40 týdnů, dokonce už spíš 36 kvůli všem těm prázdninám a podobně. Čili je to takováto věc jaksi ilustrativní, ale je to vážný problém celé vzdělávací soustavy a zejména dotýkající se ředitelů, že té byrokracie ze strany ministerstva, krajů a často i obcí, začíná být strašlivě mnoho.

Moje otázka je, co chystáte systémového, zákonného, vyhláškového či exekutivního, abyste těmto jevům zamezil, aby se ta zátěž z těch ředitelů škol sňala. Protože to jsou ti chudáci, kteří to tam musí fyzicky vyplnit, a pak už to tam jenom někde leží většinou na těch úřadech. Ale v elektronické formě, takže s tím pak většinou už nikdo nic nedělá, ale teoreticky už může dělat snadno.

Čili to je moje první otázka. Druhou interpelaci už asi nestihnu. Chtěl jsem ji načíst zároveň, ale moc jsem se rozpovídal. Takže zase příště.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Já odpovídám konkrétně na ten případ, který vám dorazil z Jižní Moravy. Je pravdou, že to šetření, které teď provádíme, je mimořádné šetření, vztahuje se k tomu, že potřebujeme řešit a potřebujeme znát konkrétní nedostatek pedagogů v té soustavě. Byl bych rád, kdybychom už byli v té době systémového řešení, kde máme rezortní informační systém a nepotřebujeme se na tyto informace doptávat.

To, co bylo nešťastné, a tady využiji této chvíle, abych se omluvil ředitelům škol, proč jsme stanovili původně termín do 31. ledna 2019. To znamená, trefili jsme se do té největší špičky administrativní zátěže každého ředitele. Ten termín jsme posunuli do konce února, což samozřejmě neznamená, že nezmizí ty hodiny nutné k vyplnění, ale opravdu ta data potřebujeme.

Co se týká systémových opatření. Zase, musím s vámi souhlasit, že nikoliv vinou statistiky, nebo jenom vinou statistiky Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy, ale extenzí správního řízení do školské soustavy a také administrativou, která je spojena s čerpáním finančních prostředků z operačních programů, a dalšími předpisy od zřizovatelů krajských úřadů nebo bezpečnostní předpisy, ta administrativa roste ve vztahu ke školám.

Co se týká toho, co mohu přímo ovlivnit já jako ministr školství, resp. rezort školství, tak já si hodně slibuji od rezortního informačního systému a od toho, že aspoň nebudou ta data muset být vykazována, pokud zjistíme, že jsou duplicitní, tak budou vykazována pouze jednou. To znamená, systémová změna, ke které, věřím, směřujeme, je tato. Odhalit, která data v tom systému jsou poskytována duplicitně, a pokud v tom systému jsou, tak je využít. Tou cestou k tomu skutečně není, že budeme kontrolovat papíry jednotlivé, jestli se protínají, ale je pouhá cesta k tomu jediná a to je elektronizace.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

Poslanec Václav Klaus: Ono tu buzeraci těch ředitelů spustila právě ta elektronizace. Do té doby, když se to dělalo ručně a byli ti úředníci na školském úřadě, tak toho nemohl ten stát tolik chtít, jako chce teď. Tomu, že se podaří dosáhnout stavu, že se to tam bude dávat jenom jednou a elektronické systémy to dokážou, tomu nevěřím. Ale já mám takovou ideu a chci to načíst jako návrh zákona, aby se taxativně vymezilo, co ty školy jsou povinny státu, kraji, obci atd. Předávat, s tím, že všechno ostatní je přísně dobrovolné. To si myslím, že by výrazným způsobem jaksi to urazilo zeshora zákonem, bude to poměrně brizantní zákon, ne tolik jako Facebook, ale přesto se chci zeptat, pane ministře, jestli byste takovýto zákon podpořil ze svého rezortu.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Asi se neshodneme na tom, jestli ta elektronizace, když se dobře provede, je správná. Ale v tom kroku jedna v té analýze, protože pokud chcete načítat tento zákon, tak musíte dopředu mít tu analýzu, co tedy jsou ty potřebné věci jak z pohledu zřizovatele, z pohledu kraje i z pohledu té školy nebo řízení školské soustavy. A pokud se shodneme na tom, co jsou ty údaje, které musí být vykazovány, tak pak se bavme o tom, jestli to půjde papírově, nebo elektronicky. Tam se možná v tuto chvíli neshodneme. Ale mě by zajímal vůbec ten výchozí seznam. Ale tak předpokládám, že když na tom pracujete, tak to máte promyšleno. Takže já jsem připraven se o tom bavit jako o nápadu.

Zdroj: PSP.cz

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

No nic proti interpelaci. Ale když učitel učí cca 7 tříd po asi 30 žácích tak je to cca 200 žáků. Když každému věnuje 5 minut tak si to každý spočítá sám. A mezi tím má spoustu administrativy.
Když zapsal učitel do třídní knihy ručně byl do minuty hotový. V elektronickém systému když to stihne do 5 minut tak je dobrý. Přihlášení, odhlášení ...a to musí ještě fungovat, což není pravidlem. Kdyždorazí žák pozdě akce se opakuje.
Takže je třeba se zamyslet nejen nad řediteli ale i nad zbytečnou prací učitelů.

krtek řekl(a)...

Pan Klaus měl hlavně na mysli ten dotazník, jehož osud je ve zvězdách, o aprobovanosti, věku a zvažování odchodu. Ale co se týká třídnice, máte pravdu. A o tom celá digitalizace je - je někdo schopen zajistit aspoň 95% spolehlivost? Chodím do hodin dřív a zapínám žákům počítače, protože než se načte operační systém, zabije se neužitečně mnoho času. A to nemluvím o okamžitém zápisu každého pozdního příchodu - první hodiny to bývá výživné, píši si na papírek a přepisuju o přestávce.

Okomentovat