11.2.19

Eva Brendlová: Soukromých základních škol v Praze přibývá. Jak je vnímají rodiče?

Zatímco před deseti lety fungovalo v hlavním městě 11 soukromých základních škol a před pěti lety to bylo 19, v tomto školním roce jich je už 47. Dohromady vzdělávají přes tři a půl tisíce žáků. Vyplývá to z dat ministerstva školství.


Z článku v Pražský.deník.cz vybíráme:

To je případ i Terezy z Prahy 9, jejíž dcera je nyní ve druhé třídě soukromé školy. „Doufala jsem, že od dob, kdy jsem navštěvovala základku já, se už něco změnilo. Když jsem ale poslouchala příhody mých známých, dospěla jsem k názoru, že mají sice barevnější chodby a interaktivní tabule, ale to je tak všechno,“ svěřila se Pražskému deníku.(...)

Klasické základní školy, které jsou zřizovány městskými částmi, nabízejí alternativní metody jen velmi zřídka. Výjimky se však najdou. Například v Praze 6 jsou waldorfské třídy při ZŠ Dědina, v sedmé městské části funguje waldorfská škola při ZŠ Strossmayerovo náměstí a Montesorri škola při ZŠ Korunovační. První třída s Montessori programem vznikla na základě zájmu rodičů budoucích prvňáčků ve školním roce 2016/2017, stejně tak o vznik waldorfské školy se v roce 2013 zasadili rodiče.

„Nemáme povinné domácí úkoly, nepracujeme s klasickými učebnicemi, orientujeme se na dovednosti, ale samozřejmě zvládáme obsah učiva garantovaný školním vzdělávacím programem,“ vysvětlila v měsíčníku městské části Iva Schmittová, učitelka jedné ze tříd v Montessori programu. Například vyjmenovaná slova se školáci učí sérií asi deseti aktivit, mezi něž patří poslouchání pohádek či vyplňování pracovních listů.

20 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

nabízejí alternativní metody jen velmi zřídka

Co to je, ta alternativní metoda?
'Jiný, zástupný, náhradní'...'způsob, jak dosáhnout nějakého cíle.'
Jde jen o to, co vlastně je tím cílem. Jakože kvalitnější vzdělání? Vskutku?
Podle pytliků jen úporná snaha uklidit dítko někam mimo inkluzi do rodičům rovné sociální bubliny, kde si bude moci dělat, co si umane tak, jak je zvyklé z domova.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

3 500 žáků, 47 škol. To jsou opravdu obrovské školy.

Jirka řekl(a)...

Že by to byly školy EXKLUZIVNÍ?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Toť! Exkluzivní segregace!!!

Vl.Václavík řekl(a)...

Soukromých ZŠ v Praze přibývá. Nejen v Praze.
A to je dobře nebo špatně? Odpověď není jednoznačná. V každém případě má na vzniku soukromých škol významný podíl neschopnost či jen malá schopnost běžných ZŠ (zřizovaných obcí, městskou částí) přizpůsobit obsah a způsoby výuky potřebám 21. století.
Příležitost změnit školství byla po převratu v roce 1989 promarněna. Že by to ale šlo ukazují příklady v článku zmíněných běžných ZŠ pracujících podle alternativních (inovativních) programů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

přizpůsobit obsah a způsoby výuky potřebám 21. století

Což takhle uvést nějaký ale doopravdy konkrétní příklad takové kompetenčně nepřizpůsobené školy i s projevy toho nepřizpůsobení.
A těmi inovativními programy jsou myšleny ty programy z první poloviny dvacátého století pro sociálně a mentálně zanedbaná dítka? Pokud ano, pak je nejvyšší čas inovovat šmahem!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

" V každém případě má na vzniku soukromých škol významný podíl neschopnost či jen malá schopnost běžných ZŠ (zřizovaných obcí, městskou částí) přizpůsobit obsah a způsoby výuky potřebám 21. století. "

Tak to je hektofór měsíce.

Jirka řekl(a)...

Pane Václavíku, slyšel jste někdy například o paní Valachové a její schopnosti zneužít svou funkci pro přizpůsobení obsahu a způsobu výuky pro jakékoliv tisíciletí.
Potěšte a zachraňte už konečně zapšklé učitele ZŠ zřizovaných obcí a stručně a jednoduše, abychom pochopili, popište jaké přizpůsobení obsahu a způsobů máte na mysli. Vzletným prohlášením už jsem přestal rozumět za ministra Nejedlého. My víme, že všechno bude! Ale kam se poděl rozum?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

přizpůsobit obsah a způsoby výuky potřebám 21. století.

Hezké zaklínadlo. Ale prázdné.

Vl.Václavík řekl(a)...

Pane Jirko (8:08), v původním článku jsou zmíněny nové soukromé školy Vela a Be Open. Stačí se podívat na jejich webové stránky - tam je patrný rozdíl v představách o vzdělávání oproti současnému úzu. Já vím, papír a digitální prostor snese všecko. Ale pochybuji, že by rodiče byli ochotni platit za něco, co jejich děti nedostanou.
"Zapšklým" učitelům a učitelkám ZŠ zřizovaných obcí nezbyde nic jiného, než uvěřit tomu, že některé metody (způsoby výuky)je třeba inovovat, odborných textů i videí je k tomu dost. Pokud jde o obsah výuky, počkejme si na inovaci RVP.
A kdo neuvěří, bude zapšklostí trpět čím dál víc.
Ještě bych připomenul: Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Stačí se podívat na jejich webové stránky -
tam je patrný rozdíl v představách o vzdělávání oproti současnému úzu


Takže Apple škola objevů, kde učitel je hrdina se školným devět tisíc měsíčně, a Škola, do které se chodí s úsměvem, kde budou učit rádi a s nadšením za devět a půl tisíce měsíčně na dítko. Obě školy nejspíš nemají ani jedny prázdnidny a z jejich webů není ani trochu zřejmé, co se budou děti zkompetentňovat. Pytlikům doopravdy stačilo.
V tomto tedy u václavíků spatřují 'rozdíl v představách o vzdělávání oproti současnému úzu'. Tak hlavně, že je dostatečně akcentována autonomie a práce schybou. To se tedy v běžných školách stát nemůže. Na Prahách 9 a 14 je vzdělanost zachráněna! Jupííí...

Jirka řekl(a)...

"Zapšklým" učitelům a učitelkám ZŠ zřizovaných obcí nezbyde nic jiného, než uvěřit tomu, že některé metody (způsoby výuky)je třeba inovovat, odborných textů i videí je k tomu dost.

Věř a víra tvá! Něco jako dobrovolná rekatolizace? Já jsem spíš "protestant", tvrdě pracuji na sobě i pro společnost a věřím, že mi Bůh pomůže najít sílu překonávat zaklínadla 21. století.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A kolik budou mít žáčků ve třídě? Stejně jako ti zapšklí učitelé veřejných škol? Ve škole Vela jich vela není: celá škola tak jeden autobus.

Pane Václavíku,
nejprve inovujte podmínky a pak se otírejte o učitele veřejných škol. Ještě bych připomenul: Kdo chce psa bíti, hůl si najde.

Vl.Václavík řekl(a)...

Pane Sotoláři,
máte samozřejmě pravdu, že pro inovace je třeba nejprve vytvářet podmínky. Což u nás bylo a stále je hrubě zanedbáváno (např. investice do školství a vzdělávání, ...). Myslím si však, že i ve stávajících poměrech lze ledacos měnit k lepšímu (pokud se shodneme na tom, že stávající způsob vzdělávání si zaslouží inovace). Aby třeba nedocházelo k tomu co zde v jiné diskusi charakterizovala paní Karvaiová tak, že by "nadané děti na základce zvadly dřív než karafiáty ve váze".
S menším počtem žáků ve třídě se jistě pracuje lépe, některé školy ale mají věkově smíšené třídy. Existují však jiné možnosti organizace vyučování než je tradiční model - párové vyučování, zapojení asistentů, zapojení rodičů ...
Protože mám zkušenosti s výukou na 2. stupni jsem přesvědčen, že zde je učitelská práce nejnáročnější. Investice do 2. stupně ZŠ by mohly vyřešit problém odchodu dětí ze ZŠ do VG.
Celkovým zkvalitněním výuky na ZŠ by opadl zájem o zřizování soukromých škol, které se často vymezují právě odlišným pojetím výuky. Z úvodního článku to jasně vyplývá.
Pokud jsem měl možnost získat nějaké informace o nově vznikajících školách, je to především značná dávka entuziasmu, s níž tam lidé přistupují k práci. Vždyť i některé stavební úpravy dělají učitelé, rodiče (někdy i děti) svépomocí! Tím samozřejmě vůbec nechci říci, ze se s entuziasmem nesetkáme v běžných školách.
Bohužel, setkáme se i se zapšklostí,

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to vidí tak, že zapšklí, a to urputně, jsou především kovaní inovátoří. Inovace za každou cenu a šmahem. Kdož neinovuješ vřele, marš na děreš! Hlavně v mediálním prostoru mrvu řádně rozmetat!
Stovky a tisíce učitelů v tom inkluzivním chlívku si v potu tváře hledí svého a za půl darma se snaží udržet jakous takous úroveň zdejší vzdělanosti, aby pak od kdejakých václavíků slyšeli, že jedině soukromý sektor je zárukou kvality. Sektor veskrze výběrový, výsadní a klientelistický. No fůůůj!

Jirka řekl(a)...

Protože mám zkušenosti s výukou na 2. stupni jsem přesvědčen, že zde je učitelská práce nejnáročnější. Investice do 2. stupně ZŠ by mohly vyřešit problém odchodu dětí ze ZŠ do VG.
Právě proto vám, pane Václavíku, nevěřím. Z mého pohledu učitele druhého stupně vidím situaci úplně jinak. Nejdůležitější a dnes jistě i nejtěžší je práce na prvním stupni. Ne kvůli dětem, ale jejich rodičům, kteří nemají dost času na péči o svoje děti, ale nečekaně dost času na to, aby vysvětlovali učitelům, jak by to oni dělali nadšeně a nově. Takoví rodiče očividně nemají výsledky ani tehdy, když se starají o jedno až tři své děti. Proto jim nemohu věřit, že by zvládli až trojnásobek. Nedostatečně vzdělaní asistenti jsou někdy jen další překážkou a zbytečně vynaloženými prostředky, kterých se nedostává. Párové vyučování musí nejdřív stát zaplatit.
Co se na prvním stupni zkazí, nedokončí, zanedbá, to už se na druhém stupni dohnat nedá. Ale to jsem se učil už na fakultě.
Zbytek za mne řekl lépe kolega Pytlik. Nemám co dodat.

Vl.Václavík řekl(a)...

Pane Jirko,
Nějak nechápu, co mi nevěříte a proč.
Jinak otázka náročnosti učitelské profese na jednotlivých stupních vzdělávání je zajímavá. S tím souvisí i stesky nad tím, že nižší stupeň nepřipravuje dostatečně na vyšší stupeň ("Ty děti tam nic nenaučili!"). Řešením by mohla být lepší spolupráce vyučujících na jednotlivých stupních, třeba i mezi střední školou a druhým stupněm ZŠ.

Nicka Pytlik řekl(a)...

stesky nad tím, že nižší stupeň nepřipravuje dostatečně na vyšší stupeň

Ale hodně hloupá, hnusná a sprostá pomluva václavíkovic střihu.
Soustavné vyvolávání umělých konfliktů s jediným cílem rozeštvávat učitele mezi sebou. Aby se pak mohlo holedbat ve stylu, my odborníci na inovativní metody jsme to říkali. Ti zapšklí ubožáci z běžných škol neumějí nic jiného, než se ostouzet.

Josef Soukal řekl(a)...

Když jsem četl poznámku p. Václavíka, myslel jsem na to, že právě tohle tvrzení jsem už od učitele dlouho nečetl a neslyšel. Možná jsem ho jenom přehlédl či přeslechl, ale rozhodně půjde o marginální jev. Mnohem častěji narážím např. na konstatování z řad gymnaziálních kolegů, že kantoři ze základek by si zasloužili vyšší plat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

by si zasloužili vyšší plat

Jenoznačně! Pytlici to tvrdí od jaktěživa.
Čím nižší stupeň školy, tím vyšší pedagogické vzdělání a vyšší plat!

Okomentovat