1.2.19

MŠMT: Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost

Od začátku února začne šest desítek škol pokusně ověřovat učební materiály na podporu rozvoje digitální gramotnosti. Do pilotáže, která potrvá do konce června 2020, se zapojily mateřské, základní i střední školy.


Cílem je ověřit, zda koncepce rozvoje digitální gramotnosti skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků. Je také nutno ověřit, zda digitální vzdělávací zdroje připravené na podporu rozvoje digitálních kompetencí žáků skutečně přispívají k podpoře digitální gramotnosti, jsou pro žáky srozumitelné a odpovídají jejich studijním dispozicím. Díky pokusnému ověřování se také zjistí, jestli jsou metodické materiály připravené na podporu práce vyučujících funkční a uživatelsky přístupné.

Na základě vyhodnocení pilotáže se mohou materiály doplnit nebo upravit. Národní ústav pro vzdělávání pak některé z návrhů zapracuje do koncepce rozvoje digitální gramotnosti. Ta díky tomu bude adekvátně nastavená podmínkám práce škol.

Pokusné ověřování řídí MŠMT a realizací pověřilo pedagogické fakulty zapojené do projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.Do pilotáže jsou zapojeny školy napříč celou republikou s různou velikostí i umístěním (jejich seznam je k dispozici zde). Pokusné ověřování je financováno z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti a kmenové činnosti.

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Nevím, jestli ověřování programů Corinth, které jsou nám ve školách v globále platné asi jako mrtvému kabát, je k něčemu dobré. Celé mi to připomíná akci Langmaster před dvaceti lety. A řekněme si narovinu, že to i ten Langmaster byl lepší.

Okomentovat