1.2.19

Milan Holakovský: Škola, o jejíž zachování usiluje petice, je vlastně poloprázdná

Slučování středních škol rovná se vlastně rušení - a to nechceme; o změny nestojíme. S tímto argumentem průběžně protestují proti organizačním změnám ve středočeském školství lidé na různých místech kraje. Aktuálně se nejhlasitější odpor ozývá z Kolínska, kde by se odborná škola mohla od září spojit s průmyslovkou.


Z článku v Deník.cz vybíráme:

„Není tedy záruka, že nástupnická škola pro tyto žáky otevře obor a třídu a dokáže jim zajistit odpovídající úroveň výuky,“ shrnuje Radiměřová obavy. Upozornila, že ohroženi jsou zejména nynější třeťáci. „Místo aby se v důvěrně známém prostředí se svými spolužáky a pod vedením svých učitelů soustředili na přípravu k maturitě, museli by se ve 4. ročníku adaptovat na nové podmínky,“ zdůraznila. S argumentem, že pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zmínila vozíčkáře, žáky se sociální fobií, epileptika a autistu – by změna mohla znamenat ukončení studia.

Obavy, že žáci nebudou mít kde dokončit vzdělávání, však podle mluvčí hejtmanství Barbory Tlučhořové nejsou opodstatněné. V případě, že by krajští zastupitelé, kteří budou věc posuzovat na svém veřejném zasedání 18. února, o sloučení rozhodli, převezme kolínská průmyslovka všechna práva a závazky odborné školy. „Všichni žáci budou mít zajištěné odpovídající podmínky pro vzdělávání i nadále,“ ujistila Tlučhořová.

Žádné komentáře:

Okomentovat