11.2.19

Jiří Mach: Ministerstvo brání vzniku soukromých škol, bude to řešit Ústavní soud

Kvůli nespokojenosti rodičů s veřejnými základními školami jich čím dál víc platí své ratolesti soukromou školu s alternativním programem. Avšak ministerstvo školství proti nim v poslední době přitvrdilo a řada návrhů na zřízení nové soukromé školy končí v koši. Skupina senátorů ale chce tento postup zatrhnout a podala stížnost u Ústavního soudu.


Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Loni resort školství odmítl 23 žádostí o zřízení soukromé školy ze 48. Zbytek povolil, ale o něco méně jich skutečně zahájilo činnost. Ze 180 soukromých škol se tak jejich počet loni rozrostl na 196 s 13 702 žáky. Celkově bylo základních škol 4155 pro 926 108 dětí.

Před devíti lety bylo soukromých škol jen 72 a v nich 5710 žáků. Od té doby počet soukromých škol rostl a třeba v roce 2015 odmítlo ministerstvo jen pět z 53 žádostí.

Pak se ale šrouby utáhly. Vedení resortu připustilo, že na vznik nových škol začalo pohlížet přísněji, ale důvodem zamítnutí byl vždy nesoulad s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvojem vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje.(...)

Senátoři požadují, aby ústavní soudci příslušná ustanovení ze zákona vyškrtli. Podle nich je regulace na základě dlouhodobých záměrů v rozporu s principy právního státu a dělby moci. Zejména proto, že dlouhodobé záměry jsou politické koncepční dokumenty, nikoli právně normativní. Odkazují i na dřívější rozhodnutí ÚS ohledně přístupu ke zdravotní péči.

Dále pak prý současná úprava zasahuje do práva dětí na vzdělání, do práva rodičů rozhodovat o způsobu výchovy a vzdělávání svých dětí a odporuje mezinárodněprávním závazkům. V rozporu má být i se zásadou nevázat stát na konkrétní ideologii a se „současnou snahou o zachování demokratických hodnot státu“.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

O zřízení soukromé školy rozhoduje ministerstvo školství? Proč?
A založení soukromé lékařské praxe povoluje ministerstvo zdravotnictví?
To snad ne!
Jen ať si každý založí svoji školu dle libosti. Pokud ji uživí...
Stát se má starat o příslušné certifikační zkoušky. Jejich obsah a průběh.
Jak k nim kdo dospěje, je právě a jen jeho věc.
Stát se v tomto směru pytlikům jeví jako hlupák. Snad až nezřízený.

Okomentovat