6.2.19

Hana Splavcová: Předškolní vzdělávání (podkladová studie k revizím rámcových vzdělávacích programů)

Předškolní vzdělávání v České republice, obdobně jako v jiných zemích Evropy a světa, nabývá stále většího významu. O tom svědčí zařazení této problematiky do velkých mezinárodních šetření, přijímání nejrůznějších doporučení a opatření na mezinárodní úrovni, ke kterým se Česká republika také zavazuje. Kromě samotného významu předškolního vzdělávání pro celkový rozvoj dítěte, jsou zvažovány i další aspekty jeho přínosu pro společnost, včetně spočítané ekonomické návratnosti investice do vzdělávání od nejranějšího věku. Přesto se v České republice můžeme setkat spíše s formálním přijetím, než s vědomým přiznáním významu a důležitosti předškolního vzdělávání pro rozvoj budoucích generací.


V České republice je předškolní vzdělávání poskytováno zejména v mateřských školách, které se přijetím zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) staly právoplatnou součástí českého školského systému, získaly status školy (do té doby byly mateřské školy zařazeny mezi školská zařízení). Školy tak na základě školského zákona získaly velkou míru autonomie, mohou se profilovat podle svých
představ, sledovat vlastní vizi. Zároveň je do rukou ředitelů, učitelů a dalších pracovníků škol vkládána veliká míra odpovědnosti za vlastní konání a přístup.Zdroj: NÚV

Žádné komentáře:

Okomentovat