11.2.19

Bořivoj Brdička: Propast tvořivosti podle Johna Spencera

Druhý ze čtyř příspěvků zabývajících se zaváděním metodiky tvořivého myšlení do praxe. Tento se věnuje přednímu americkému odborníkovi z Oregonu Johnu Spencerovi.


John Spencer je dnes profesorem George Fox University v Oregonu. Známe ho ale již od roku 2012, kdy byl ještě učitelem informatiky na 2. st. ZŠ v Arizoně. Jeho hudební analogii ozřejmující podstatu personalizace používám dodnes (Čtyři fáze personalizace výuky). Od té doby se John hodně posunul. Patří k předním odborníkům na zavádění modelu tvořivého myšlení do praxe.

Teoreticky tento model definovaly hned dva výzkumné týmy – jeden ze Stanfordu, druhý z MIT. Od teorie k úspěšnému zavedení do praxe je ale ještě poměrně dlouhá cesta roubená zpočátku mnoha omyly. John Spencer je jedním z těch, kteří nám mohou poradit, jak se jim vyhnout.Jak víme, model tvořivého myšlení pracuje s cyklem, který má několik fází. John ho pro potřeby své třídy upravil na tzv. LAUNCH (spouštěcí) cyklus, jehož cílem je přivést žáka k tvorbě něčeho smysluplného. Jednotlivá písmena akronymu mají určitý význam [1]:

L: Look, Listen, and Learn (dívej se, poslouchej, uč se)
Na počátku je cílem vyvolat zájem žáků. Může to být překvapení, proces uvědomění si problému nebo pocit empatie.

A: Ask Tons of Questions (polož co nejvíce otázek)
Zvědavost dovede žáky k formulování otázek, na něž chtějí znát odpověď.

U: Understanding the Process or Problem (hledej odpovědi)
Žáci se snaží pochopit proces či problém prostřednictvím vlastního autentického bádání. Mohou studovat dostupné materiály (videa), ptát se odborníků, analyzovat a hodnotit data apod.

N: Navigate Ideas (usměrňuj nápady)
Žáci aplikují nově získané znalosti na potenciální řešení. V této fázi formují myšlenky (např. pomocí brainstormingu), přicházejí s nápady, kombinují je a vytvářejí koncept toho, co vytvoří.

C: Create a Prototype (vytvoř prototyp)
V této fázi žáci tvoří prototyp. Může to být digitální dílo nebo fyzický 3D (2D) objekt, umělecké dílo nebo něco, k čemu jsou třeba technické dovednosti. Může to ale být též akce, událost nebo kombinace různých produktů. Možností je zkrátka mnoho.

H: Highlight and Fix (zdůrazni a oprav)
Dále žáci začínají vylepšovat to, co funguje, a opravovat to, co se nepovedlo. Cílem je chápat tento revizní proces jako experiment plný iterací, kde každá chyba je přiblížením k úspěchu.

LAUNCH to an Audience (zapoj publikum)
Nakonec přijde okamžik, kdy je dílo hotové a může být vypuštěno do světa – předáno (ukázáno) autentickému publiku. Žáci sdílejí svou práci se světem!

Celý článek na adrese spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat