1.2.19

Barbora Vítová: Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí

Původní definice gramotnosti se v dnešní době postupně ze schopnosti číst, psát a počítat rozšířila i na další druhy dovedností – sociální, přírodovědné, mediální, finanční a v poslední době na polytechnické a digitální. Tak jako my i malé děti jsou dnes každý den vystavovány životu v technicky vyspělém světě plném moderních a digitálních technologií, automatizace a robotizace. A právě k tomu, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, orientovaly se v něm a byly schopny se později uplatnit, by je měla vést polytechnická a digitální výchova.

Akreditovaná školení společnosti Malá technika z.ú. jsou určena především pro pedagogy mateřských škol. Ne nadarmo spisovatel Robert Fulghum tvrdí: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Cílem seminářů je seznámit pedagogy s vybranými technickými a digitálními tématy a inspirovat je, jak tato témata předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem v jejich každodenní práci. Školení vychází z originálních vzdělávacích programů pro polytechniku – Malá technická univerzita a pro digitální vzdělávání – Malá digitální univerzita .

Tyto programy reagují na potřeby učitelů učit nové směry v polytechnice a digitálním vzdělávání. Zaměřují se na inovativní metody, jako je například vyzkoušení si dovedností z pozice dítěte, které vychází z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení. Mottem Malé digitální univerzity je učení prožitkem, na koberci a screenless (bez monitoru).

Technika kolem nás

V programu Malá technická univerzita, a tudíž i ve čtyřhodinových akreditovaných seminářích, se setkáte s tématy, které potkáváte a používáte každý den: město, dům, ulice, mosty, věže, čistička odpadních vod, ale i elektrárna, trafostanice a vodojem. Děti se seznámí s novými pojmy, jako jsou architekt, inženýr, projektant, elektrikář či instalatér, ale i kartograf, zpracovatel odpadu, plynař a plynárník, ropař a vodohospodář. Pedagogové si stejně jako děti vyzkoušejí v rámci inspirativního semináře postavit most, po kterém se budou moci projít, nebo si podle technického výkresu zapojí elektřinu v domě.

Digitální svět v každodenním životě

Rozhodli jsme se představit dětem digitální svět ještě předtím, než se stanou běžným uživatelem, který neví, jak co funguje a ani se nepokouší to pochopit. V našem programu Malá digitální univerzita se tablety, počítače ani notebooky nepoužívají. Chceme dětem i pedagogům ukázat způsob uvažování programátora, tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, zadávání příkazů, tvoření jednoduchých programů tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše názorně a jednoduše, na motivy běžných věcí, které děláme a používáme v běžném životě. Pracujeme s jednoduchým dřevěným robotem, kterého např. učíme krmit psa nebo péct pizzu.

Program MDU se nám podařilo představit zástupcům Společnosti učitelů matematiky JČMF, přivítali naše inovativní postupy výuky a netradiční pomůcky. Věříme, že jsme našli společnou řeč a nadšení pro stejné cíle, a to rozvoj matematického a logického myšlení u předškolních dětí, které vede k rozvoji digitální gramotnosti.

S programem Malé technické univerzity jsme již navštívili okolo 840 mateřských škol v celé ČR. V akreditovaných seminářích se proškolilo více než 250 pedagogů a nejvíce jsme hrdí na 39 mateřských škol, které si Malou technickou univerzitu zařadily do svého ŠVP. Malou digitální univerzitu jsme již úspěšně představili v 10 pilotních MŠ a jednu z nich (MŠ ve Stříbrné Skalici) program digitálního vzdělávání natolik zaujal, že se rozhodla MDU realizovat v rámci ŠVP sama.Technický a především digitální svět bude čím dál víc ovlivňovat naše životy, již dnes víme, že polytechnické a ICT kompetence budou nutné k úspěšnému uplatnění se nejen na trhu práce, ale i ve společenském životě.

Barbora Vítová, BBA – spoluautorka projektů Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita s dlouholetou zkušeností ve vzdělávacích projektech pro děti.

Převzato z RVP.cz.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

BBA, Vítová,. Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2019, [cit. 2019-02-01]. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21985/ROZVOJ-POLYTECHNICKYCH-A-DIGITALNICH-KOMPETENCI.html. ISSN 1802-4785.

3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Při představě učitelek MŠ zapojujících elektřinu v domě jsem se docela pobavila. Při představě předškoláků zapojujících elektřinu v domě jsem se zpotila hrůzou.

Jiri Janecek řekl(a)...

"Při představě předškoláků zapojujících elektřinu v domě jsem se zpotila hrůzou."

Ale vždyť to budou dělat podle výkresu, žádný strach...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Digitální svět v každodenním životě

Digitální technologie, digitální zařízení, digitální informace, digitální fotografie, digitální vysílání, digitální hodiny, digitální knihovna, digitální mapy, digitální marketing, digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální identita, digitální demence...
Digitální tedy číslicový, nespojitý, patřící k prstu, prováděný prstem.
Prstem se dá provádět ledasco. Zejména pak šťourání se v kdečem...
Digitální odborníci na vzdělání. To zní skvěle!

Okomentovat