5.2.19

28. 2.: Konference MŠMT k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 bude sloužit jako zastřešující strategický dokument pro oblast vzdělávání a vzdělávací politiky České republiky, který naváže na aktuálně účinnou Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, a jehož cílem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro následující období.


Konference se uskuteční dne 28. února 2019 v prostorách Národní technické knihovny na adrese Technická 2710/6, 160 80, Praha 6. Na programu konference bude představení členů externí expertní skupiny pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, představení harmonogramu prací na vznikající strategii a především dvě panelové diskuze s cílem sběru podnětů od širokého spektra aktérů vzdělávací politiky. V neposlední řadě bude konference zahrnovat část týkající se problematiky revize RVP.

Žádné komentáře:

Okomentovat