14.2.19

20. 2./11. 3.: Veřejné diskuse Technické vzdělávání a praktické činnosti na základních školách pro 21. století

Jiří Dostál, vedoucí pracovní skupiny Člověk a technika při NÚV, zve na veřejné diskuse k inovaci vzdělávacího obsahu zaměřeného na techniku a praktické činnosti Technické vzdělávání a praktické činnosti na základních školách pro 21. století.


Kde: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Kdy: 20. 2. 2019 nebo 11. 3. 2019 vždy od 15:00 (diskuze proběhne ve dvou termínech, lze si libovolně vybrat, zájemci se však musí předem přihlásit na e-mailu: j.dostal@upol.cz)

Co se bude diskutovat:

  • současná situace v oblasti technického vzdělávání na ZŠ v ČR a zahraničí,
  • veřejně dostupná podkladová studie Člověk a technika zveřejněná NÚV,
  • optimální podoba technického vzdělávání na ZŠ pro 21. století,
  • zkvalitnění přípravy učitelů techniky a praktických činností.

Proč v Olomouci: 

Pracoviště s tradicí disponuje unikátními učebnami, což umožňuje návrhy diskutujících přímo prakticky demonstrovat. Hledáme skutečná a prakticky uplatnitelná řešení, podporujeme věcnou diskusi, zkvalitňujeme vzdělávání. Chceme prezentovat funkční řešení i laikům, rodičům a zájemcům z řad veřejnosti, rádi si vyslechneme jejich názory.

Proč právě nyní: 

Již delší dobu je zveřejněna tzv. podkladová studie, což umožňovalo její zevrubné prostudování veřejností. S naší podporou probíhaly menší neřízené i řízené diskuse, informoval tisk... Studie je vyústěním dlouholeté spolupráce akademické sféry, základních a středních škol, odborníků na mimoškolní vzdělávání a taktéž odborníků z firem a podniků. Nyní je zapotřebí, aby diskutovala i veřejnost. Taktéž se aktuálně diskutuje kvalita přípravy učitelů. Veřejnost by měla vědět, jak příprava na pedagogických fakultách skutečně probíhá, a nejen vnímat mnohdy zavádějící informace v tisku. Veřejnost by měla znát pravdu.

Všichni jsou srdečně zváni!


1 komentář:

Ondřej Merta řekl(a)...

Dobrý den
Přečetl jsem si podkladovou studii - "Člověk a technika". Je to velmi zajímavě napsané a v řadě oblostí mi to definovalo určitý pohled na jednotlivá témata dané problematiky. Nesouhlasil bych ovšem se dvěma postoji.
1, Postoj k řemeslné práci, jako k něčemu zastaralému a překonanému. Myslím, že je to právě naopak.
a, řada žáků a žaček na teoretické a abstraktní uvažování nutné pro pojetí techniky, jak bylo v práci vykresleno prostě nemá velkou šanci mentálně dosahovat (toto platí i pro některé přírodovědné obory - matematika, fyzika). V rukodělných pracích se naopak mají šanci smysluplně realizovat a dosahovat úspěchů. Myslím, že je chybou považovat žactvo za jednolitý materiál, kterému můžeme naordinovat jednotné řešení. A chyba s vyřazování rukodělných prací se již jednou stala, možná by byla vhodná sebereflexe nás pedagogů i směrem k přehodnocení osobních postojů.
b, Rukodělné práce dílenského typu rozvíjí nejenom prosté odborné kompetence žáka, ale budují i jeho vztah k morálním postojům. A to dnes v praxi chybí. Děti jen obtížně překonávají v jakékoliv činnosti fyzické překážky, nejsou dostatečně cílevědomé, neplánují, nepromýšlí činnosti dopředu, nerozvíjí manuální dovednosti a takto bych mohl pokračovat i dále. Všechny tyto postoje a dovednosti mají velkou šanci získat právě při rukodělných pracích dílenského typu. Mohou se i naučit být kreativní - pokud nebudou všechny vyrábět něco typizovaně stejného (viz. škrtnutý obrázek dětí u ponku str.7). Proč postoj k práci politizovat, uznejme, že práce šlechtí a využijme toho při výuce.:-)
c, Rukodělné práce učí děti osobním kompetencím, důležitým pro přežití v běžném životě. Navíc čím více vědomostí žák má (v různých oblastech), tím snadněji se může adaptovat v reálném životě. A o to nám také jde.
d, Průmysl 4.0 zde jen tak nebude, nedělejme si iluze. Možná se vyskytne v některých oblastech a podnicích, ale tak plošné, abychom z něj mohli udělat univerzální mantru to nebude. Většina vyspělých zemí se snaží technické know-how rozvíjet a držet doma. Když se kouknete na továrny, které zde vznikly - jsou to montovny, kde jsou potřeba právě manuálové (a to nemyslím pejorativně). Naopak jsou zapotřebí kvalifikované střední technické kádry. Abychom mohli mít ve společnosti pyramidu kvalifikovaných lidí, nesmíme se soustředit jen na její vrchol, ale musíme mít i kvalitní střední část stavby a základy obrazně řečeno.

2, Dovolil bych si ještě nesouhlasit s názorem, že informatika je převážně teoretická věda. Je to přesně ten postoj, který vede k tomu, že řada potenciálních absolventů VŠ končí se studiem. Informatika má i svou praktickou, aplikační stránku. Zkuste si představit, kolik na jednoho pracovníka vytvářejícího matematické algoritmy je běžných síťařů, grafiků, správců servroven, dělníků pracujících s CNC technikou, vývojářů běžných aplikací, pracovníků ve zpravodajství, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.To jsou všichni lidé používající informatiku, jako praktickou dovednost. Když nastavíme v základním a středním školství mantinely k informatice jako teoretické vědě, tak ten obor zabijeme stejně jako matematiku. Naopak bychom měli děti učit, jak je informatika krásný barevný a mnohovrstevnatý obor, který mohou použít v životě prakticky všude.

Okomentovat