11.2.19

14. 2.: Konference k 80. výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava

Dne 15. března uplyne 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem, likvidace samostatného československého státu a vytvoření protektorátu. K tomuto tématu pořádá NIDV celostátní konferenci Protektorát Čechy a Morava, která je určena učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol. Uskuteční se 14. února 2019 v sále C081 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.

Vznik protektorátu znamenal ve shodě s agresivními cíli hitlerovské říše zánik Československé republiky jako samostatného demokratického státu a nastolení totalitního systému. Konference se zaměří na povahu tohoto systému a proces, kterým se utvářel pod tlakem nacistické okupační moci. Jejím cílem je objasnit především charakter správy protektorátu a jeho mocenských složek – armády a policie.

Tematikou správy protektorátu se bude zabývat prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK a přední odborník na právní dějiny. Na problematiku armády v tomto období se soustředí ve svých vystoupeních pracovníci Vojenského historického ústavu PhDr. Karel Straka, Ph.D., a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. Činnost policie objasní historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Jan Vajskebr, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

Konferenci bude doprovázetvýstava s názvem Transport smrti Litoměřice – Velešín, zapůjčená Vojenským historickým ústavem, která je věnována především vlně solidarity českého obyvatelstva, jíž se dostalo vězňům koncentračních táborů na konci války.

Časový harmonogram akce

Bližší informace k programu

Plakát


Účast na konferenci je zdarma, registrace online.

Žádné komentáře:

Okomentovat