22.1.19

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k přípravě reformy financování regionálního školství

Po více než dvou letech příprav není jasné, jak a v jakých objemech bude zajištěno financování mimotarifních složek platu. V současné době již měly být známy kroky a parametry k přípravě odložené varianty reformy, narůstá však pouze nedůvěra, dojem nepřipravenosti a obavy z jejích důsledků.


Přes úvodní ujišťování navrhovaná reforma evidentně nemotivuje ředitele k úsporným opatřením a povede k demotivující nivelizaci v odměňování pracovníků škol. Proto konstatujeme, že reforma je v této podobě nepřijatelná a její spuštění považujeme za velice problematické a riskantní pro celou vzdělávací soustavu. A to bohužel přesto, nebo právě proto, že po celou dobu na přípravě reformy naše asociace spolupracovala. Jsme však nadále připraveni ke spolupráci na dalších budoucích záměrech MŠMT.

V Praze dne 21.1. 2019

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.

předsedkyně Rady AŘG ČRZdroj: AŘG

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nemotivuje ředitele k úsporným opatřením???????
Ono se dá v podfinancovaném školství ještě šetřit???????
Souhlas s nepřipraveností. Což je v posledních letech tak nějak folklor.

Radek Sárközi řekl(a)...

Když jsem skoro před rokem na jednání pracovní skupiny MŠMT k reformě financování škol navrhoval za Pedagogickou komoru vytvoření webové stránky se všemi informacemi včetně kalkulátoru PHmax a financí pro konkrétní školu, byla Asociace ředitelů gymnázií i všichni další zástupci škol i školských odborů proti. Podpořil to pouze zástupce Svazu průmyslu a dopravy...

Eva Adamová řekl(a)...

Přiznám se, že tomu vyjádření o motivaci k úsporným opatřením vůbec nerozumím. Ona totiž ta úsporná opatření naservíruje některým školám už samotná reforma. Ze zveřejněných tabulek je totiž evidentní, že např. ZŠ, která bude mít průměrný počet žáků na třídu pod 20, na tom bude docela bledě (rozhodně hůř než nyní), a školu, která klesne pod 17, bude dofinancovávat obec.

Okomentovat