3.1.19

Radka Hrdinová: Učitelé odcházejí ze škol kvůli rodičům

Rodiče za tři. Touto ne příliš dobrou známkou ohodnotili začínající učitelé ve výzkumu brněnské Masarykovy univerzity zájem rodičů o školní úspěch jejich žáků. Ani v dalších „předmětech“, jako je například ochota přijímat spoluzodpovědnost za studijní výsledky a chování svých dětí, nedopadli rodiče v očích mladých učitelů nejlépe. Výzkum zjišťoval u učitelů s tříletou a kratší praxí, co se jim na jejich profesi líbí a co je naopak ze škol vyhání. Natolik nespokojených, aby uvažovali o úplném odchodu ze školství nebo alespoň o změně školy, jich byla celá třetina. Hledání odpovědi na tuto otázku, proč učitelé nechtějí učit, je stále důležitější. Průměrný věk učitele základní školy se blíží padesátce a ředitelé si stěžují, že se jim náhrada za kolegy, kteří odešli do důchodu, shání stále obtížněji.

Z článku v MF DNES vybíráme:

Vztahy s rodiči si vysloužily druhou nejhorší známku – hned po už zmiňovaném širším společenském kontextu. Rozpačitý vztah ke „svým“rodičům navíc mají všichni – tedy nejen ti, kdo uvažují o odchodu, ale i ti, kdo učiteli chtějí být i nadále. Zato samotné děti si vysloužily horší jedničku.

„Bylo to opravdu výrazné. Většina jich vnímala komunikaci s rodiči jako hodně problematickou,“říká Světlana Hanušová, která studii vedla.

Navíc to vypadá, že tak velké problémy jako v Česku jinde začínající učitelé s rodiči nemají. Součástí studie byla totiž důkladná analýza obdobných výzkumů v zahraničí. „Až do takové míry jsme na to v zahraničních studiích věnujících se tomuto tématu nenarazili,“říká Hanušová.

Zajímavé je také to, na co si začínající učitelé stěžují. Na jedné straně jim vadí, že velká část rodičů se dětem nevěnuje dost. Na druhé straně se necítí připraveni na ty, kteří se o školu zajímají.

„Vnímají jako obtížné vycházet vstříc odlišným představám rodičů, jedna z učitelek to popsala jako stav balancování. Zatímco podle některých rodičů si při vyučování s dětmi hrají málo, podle jiných si hrají až moc a měli by více času pracovat,“říká Tomáš Janík z Masarykovy univerzity, který se na přípravě studie také podílel.


Celý výzkum

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelé odcházejí ze škol kvůli rodičům

Chtělo by se říci, ale božínku, projekt rodiče vítáni se nepovydařil?
Ale neřekne se, protože podle pytlikovské logiky, neodcházejí učitelé ze škol kvůli rodičům, ani kvůli někomu či něčemu jinému. Učitelé odcházejí ze škol kvůli sobě.

Okomentovat