9.1.19

Odklad termínu Mimořádného šetření ke stavu učitelů v regionálním školství 2019 aneb Ministerstvo školství mírně ustoupilo před hrozbou bojkotu...

Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oznámil dopisem ze dne 9. ledna 2019 ředitelům škol odklad termínu Mimořádného šetření ke stavu učitelů v regionálním školství 2019 o čtyři týdny. Šetření bylo oznámeno školám o dva dny dříve a odklad je vysvětlen v dopisu takto: "...na základě vyhodnocení prvních dnů tohoto šetření rozhodlo ministerstvo prodloužit termín pro vyplnění dotazníku do 28. 2. 2019. Věřím, že tento vstřícný krok Vám zlepší podmínky pro Vaše zapojení do tohoto mimořádného šetření."


Text dopisu:


Václav Pícl

náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 9. ledna 2019

č. j.: MSMT-1331/2019-1

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dopisem ze dne 19. prosince 2018 jsem se na Vás obrátil s žádosti o účast Vaší školy v mimořádném šetření ke stavu učitelů v regionálním školství.
Dovoluji si Vás informovat, že na základě vyhodnocení prvních dnů tohoto šetření rozhodlo ministerstvo prodloužit termín pro vyplnění dotazníku do 28. 2. 2019.

Věřím, že tento vstřícný krok Vám zlepší podmínky pro Vaše zapojení do tohoto mimořádného šetření. Za Vaši spolupráci Vám velmi děkuji.

S pozdravem

Václav Pícl


všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol


Žádné komentáře:

Okomentovat