21.1.19

MŠMT: Tripartita odmítla nepodkročitelnou hranici u přijímaček

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes na svém jednání odmítli centrální zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory, takzvané cut-off score. Tripartita tak došla ke shodě, že stanovení nepodkročitelného minima není správným nástrojem k řešení kvality středního školství.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga označil po jednání tripartity stanovení cut-off score za bariéru při vstupu do středního školství: „My jsme se dnes shodli na tom, že je potřeba řešit kvalitu středního školství, a také jsme dospěli k tomu, že stanovení cut off score čili nepodkročitelného minimum tím správným nástrojem není,“ uvedl ministr a pokračoval: „Máme za to, že mnohem důležitější je regulace nabídky vzdělávání, což je mimo jiné rolí krajů, které jsou zřizovateli téměř čtyř pětin škol,“ dodal ministr Plaga.

Zdůraznil také, že je potřeba žáky spíše motivovat, například zaváděním prvků duálního vzdělávání a podporou technického vzdělávání, přičemž je důležité hlídat kvalitu vzdělávání ne zavedením nepodkročitelného minima, ale mimo jiné také dohledem České školní inspekce.

Předseda Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner s ministrem školství souhlasil a snahu MŠMT podpořil: „Tak jako Svaz průmyslu a dopravy jsme i my pro to, aby bylo podpořeno zejména technické vzdělávání, a to od učňovského školství až po maturitní obory a průmyslové školy," uvedl na tiskové konferenci.

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Vít Samek zdůraznil, že zavedení cut-off score by bylo diskriminační: „Ani my si nemyslíme, že by zavedení nepodkročitelné hranice bylo optimálním krokem. Podle nás by to mohlo zhoršit situaci u oborů, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a do kterých nyní velmi těžko sháníme žáky,“ dodal na tiskové konferenci místopředseda Samek.

Stanovení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory požadovala Asociace krajů ČR s tím, že by to mohlo pomoci zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy MŠMT by se ale ještě více prohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice.

Kromě kvality středního vzdělávání v ČR řešila tripartita také kůrovcovou kalamitu a přípravu velkých dopravních staveb.

10 komentářů:

poste.restante řekl(a)...

No a je vymeteno.
Na druhou stranu, žádná katastrofa to není.
No tak budeme mít na maturitních oborech žáky bez základních znalostí, stejně jako doposud.
Nic nového.

Unknown řekl(a)...

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí odmítl zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory.

Je to pochopitelně chyba a podle mne škoda, protože stávající úroveň středoškoláků (obecně) je dost tristní (zejména na soukromých středních školách, které jsou stejně jako státní školy dotovány z rozpočtu školství).

Stanovením cut-off-scoru např. na hranici 30 % základního učiva by přece nebylo žádnou diskriminací kteréhokoliv školáka základní školy (žáci se SVP mají stejně v 99 % vyjímku).

Nejsou-li sledovány výstupy vzdělávání žáků na konci základní školy, které by byly podmínkou k přijetí na střední školu, jako je tomu v řadě školských systémů v zahraničí, byl by cut-off-score alespoň částečným řešením stávající situace. Má-li maturant možnost konat opravnou MZ v náhradním termínu, proč by stejnou možnost opravných přijímaček neměli mít neúspěšní uchazeči o maturitní obory ve stejném či následujícím školním roce?

Přijímání žáků podle stávajícího systému, tj. podle pořadí úspěšnosti žáků u přijímaček je tragikomické, protože tento systém žádného ředitele k ničemu v podstatě nezavazuje a podle hesla "bližší košile než kabát" naplní první ročníky, jak to jen půjde, nejlépe pak do maxima stávající kapacity dané školy a na konci 1. ročníku střední školy pak začne "čistit" a "přebírat zrno od plev".

Přijímání žáků podle průměrného prospěchu (mnohé střední školy mají doposud toto kritérium jako sekundární) je stejně tragikomické, protože řada kantorů alespoň v pololetí 9. třídy (když ne už na konci 8. třídy) klasifikaci výrazně zmírní, a to buď o své vůli (podle hesla "dobré výsledky ve vyučovacím předmětu = dobrá výuka daného učitele"), nebo na žádost rodičů, aby "žák nebyl u přijímaček znevýhodněn špatným prospěchem" (viz Škola základ života - Pane profesore, když byl chlapec malý, tak ho kousl pes a od té doby ...").

Prostě, balvan kvality přijímaných uchazečů o maturitní obory se celá léta ve školství stále válí dál a dál, a oddaluje jak se dá, aniž by někdo přišel s návrhem, jak tento balvan odstranit nebo alespoň rozmělnit. Málem všichni se shodují jen na tom, že "cut-off-score" je zlo. Ale to je snad to jediné, na čem se všichni shodnou.

krtek řekl(a)...

Tak teď ještě zrušit jednotné přijímací zkoušky a ať kraje platí školám SCIO testy!

Simona CARCY řekl(a)...

Unknown is right!

mirek vaněk řekl(a)...

Učitelé SŠ zůstanou otloukánky. Dostanou proutí a budou pod kontrolou kvality výrobeného šroubku. Nad vším bude bdít ČŠI.
Je vidět, že tripartita je k ničemu.

Unknown řekl(a)...

Unknown is right!

Thanks. I know I'm right, but a number of crazy melody boys and girls, “school specialists” and politicians have their own truth for next four years. And then again for next four years and again...

Stačí nahlédnout do RVP pro základní vzdělávání, kde se cosi říká o očekávaných výstupech vzdělávání pro téměř každý vyučovací předmět. Vlastně ani nevím, k čemu tahle pasáž v RVP je. Má vztah k navrhovanému cut-off-scoru? Jasně, že má. A když už ne k němu, pak k výstupům na konci 5. a 9. třídy zcela jistě. Koho to ovšem zajímá a jsou-li tyto výstupy závazné, kdo v základních školách u žáků sleduje na konci 5. a 9. třídy, zda jsou očekávané výstupy vzdělávání školou naplněny? Jedině snad trochu Českou školní inspekci, která s křížkem po funuse přijde s informacemi, které nebere vážně ani MŠMT ČR, natož kantoři. Je to prostě jen taková hra se slovy, se žáky, ale i s kantory na kvalitní školství. Hra na školství před volbami a po volbách.

Výňatek:
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Pokud není určeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno pro 2. stupeň základního vzdělávání (resp. pro 6. - 9. ročník), i pro odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií.
Očekávané výstupy RVP ZV na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku stanovují závaznou úroveň pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP, která musí být na konci 1. stupně a 2. stupně základní školy dodržena. Očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) stanovují jen orientační (nezávaznou) úroveň a při formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP mají pomoci (na 1. stupni) stanovit vzdělávací cestu vedoucí k naplnění očekávaných výstupů na konci 5. ročníku.
Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru. Ty jsou zpravidla pro žáky se SVP.

Simona CARCY řekl(a)...

"Plaga označil po jednání tripartity stanovení cut-off score za bariéru při vstupu do středního školství"
Je potřeba ale říci, vůči komu je bariéra stavěna. Vůči uchazečům, jimž za peníze daňových poplatníků nabízíme po dobu jednoho roku šidítko na škole, kterou jim vybrali rodiče, aniž by respektovali schopnosti své ratolesti. Střední školy pak musí tyto frekventanty vymístit v průběhu prvního ročníku a naplní tak efekt celého zavrhovaného cut off score (COS). Úspora spočívající ve včasném nepokračování neúspěšných uchazečů, jimž jsme na rok nalhali, že jsou vlastně úspěšní (asi proto, že dítě má zažít úspěch...), nepochybně představuje desítky milionů korun.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Většina překážek bránící přístupu k chtěnému certifikátu o vzdělání vězí zpravidla přímo v poptavateli toho certifikátu. Všichni (nadsázka) úplně šílí potřebou dostat se na maturitní obory, a když tam jsou, tak na to se-trvale dlabou. Zešílí zase až tak čtnáct dnů před maturitou. To na ně padne stres z představy, že stráví zbytek života v cele někde na pracáku. Aby se pak plácali osm, deset let po vysokých školách. Jakože mládí a ty studentské radovánky. Či co.

Unknown řekl(a)...

Tak jsme se vybouřili, zanadávali si a vzhůru opět ke strojům a do tříd k dychtivým žákům, kteří prahnou po posílení motivace k učení a po poznávání, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak třeba pytlici nebouří, a ani nehořekují. Dokonce v tomto případě ani nevyjadřují svůj názor, natož aby někoho ovlivňovali. Pouze popisují stav či děj. Tedy kon-sta-tu-jí.

Okomentovat