16.1.19

MŠMT: Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2019

Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2019 tyto republikové normativy:


Věková
kategorie

NIV celkem

Kč/žáka

MP celkem

vč. odvodů

Kč/žáka

MPP celkem

vč. odvodů

Kč/žáka

MPN celkem

vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV celkem

Kč/žáka

Zam.

z./1000 ž.

3 - 5 let

58 191

57 650

44 763

12 887

541

126,488

6 - 14 let

74 069

72 933

60 862

12 071

1 136

127,848

15 - 18 let

86 461

85 344

69 182

16 162

1 117

144,227

19 - 21 let

73 986

73 286

61 064

12 222

700

127,613

KZÚV

352 778

350 278

257 964

92 314

2 500

693,459

Normativy v minulých letech

2018Věková
kategorie

NIV
celkem

Kč/žáka

MP
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

MPP
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

MPN
celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
celkem

Kč/žáka

Zam.

Z./1000ž

3 - 5 let

50 940

50 441

38 726

11 715

499

125,126

6 - 14 let

64 608

63 524

52 550

10 974

1 077

125,735

15 - 18 let

76 349

75 282

60 589

14 693

1 067

143,981

19 - 21 let

65 376

64 676

53 565

11 111

700

127,613

KZÚV

312 706

310 206

226 284

83 922

2 500

693,459


2017Věková kategorie

NIV
celkem

Kč/žáka

MP celkem
vč. odvodů

Kč/žáka

ONIV
celkem

Kč/žáka

Zam

Z./1000ž

3 -5 let

  45242

  44742

   500

127,612

6 - 14 let

  57747

  56662

1085

129,591

15 - 18 let

  66705

  65635

1070

144,429

19 - 21 let

  56983

  56283

   700

127,612

KZÚV

273 320

270820

2500

693,459


2016Věková
kategorie


NIV
celkem

Kč/žáka


MP celkem
vč. odvodů

Kč/žáka


ONIV
celkem

Kč/žáka


Zam

Z./1000ž

3 -5 let

42 080

41 571

509

128,607

6 - 14 let

53 922

52 817

1 105

130,600

15 - 18 let

62 352

61 262

1 090

145,555

19 - 21 let

53 213

52 500

713

128,607

KZÚV

255 800

253 300

2 500

698,862


Žádné komentáře:

Okomentovat