21.1.19

Novinky.cz: Ministerstvo školství odmítlo zavedení hranice úspěšnosti k přijetí ke studiu

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí odmítl zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory. Tzv. cut-off score navrhovala předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). Podle Plagy by to ale nevedlo ke zlepšení kvality školství. Uvedl to na tiskové konferenci po jednání tripartity. V tom ho podpořili i zástupci zaměstnavatelů a odborů.

Z článku v Novinky.cz vybíráme:

„Musíme vykonávat důsledný dohled nad kvalitou středních škol, ale nikoliv přes nástroj bariéry vstupu na školy. Musíme podporovat technické vzdělávání a motivovat školy, aby se tomu věnovaly. Cesty ke zvýšení kvality jsou jiné než cut-off score,” prohlásil na tiskové konferenci po jednání tripartity ministr Plaga.

„Nemyslíme, že je tato metoda optimální,” podpořil ministra místopředseda odborů Vít Samko.

Předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky Jan Wiesner zase zdůraznil, že je potřeba více podpořit právě technické vzdělání od učňovských oborů až po ty s maturitou.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí odmítl zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory.

Je to pochopitelně chyba a podle mne škoda, protože stávající úroveň středoškoláků (obecně) je dost tristní (zejména na soukromých středních školách, které jsou stejně jako státní školy dotovány z rozpočtu školství).

Stanovením cut-off-scoru např. na hranici 30 % základního učiva by přece nebylo žádnou diskriminací kteréhokoliv školáka základní školy (žáci se SVP mají stejně v 99 % vyjímku).

Nejsou-li sledovány výstupy vzdělávání žáků na konci základní školy, které by byly podmínkou k přijetí na střední školu, jako je tomu v řadě školských systémů v zahraničí, byl by cut-off-score alespoň částečným řešením stávající situace. Má-li maturant možnost konat opravnou MZ v náhradním termínu, proč by stejnou možnost opravných přijímaček neměli mít neúspěšní uchazeči o maturitní obory ve stejném či následujícím školním roce?

Přijímání žáků podle stávajícího systému, tj. podle pořadí úspěšnosti žáků u přijímaček je tragikomické, protože tento systém žádného ředitele k ničemu v podstatě nezavazuje a podle hesla "bližší košile než kabát" naplní první ročníky, jak to jen půjde, nejlépe pak do maxima stávající kapacity dané školy a na konci 1. ročníku střední školy pak začne "čistit" a "přebírat zrno od plev".

Přijímání žáků podle průměrného prospěchu (mnohé střední školy mají doposud toto kritérium jako sekundární) je stejně tragikomické, protože řada kantorů alespoň v pololetí 9. třídy (když ne už na konci 8. třídy) klasifikaci výrazně zmírní, a to buď o své vůli (podle hesla "dobré výsledky ve vyučovacím předmětu = dobrá výuka daného učitele"), nebo na žádost rodičů, aby "žák nebyl u přijímaček znevýhodněn špatným prospěchem" (viz Škola základ života - Pane profesore, když byl chlapec malý, tak ho kousl pes a od té doby ...").

Prostě, balvan kvality přijímaných uchazečů o maturitní obory se celá léta ve školství stále válí dál a dál, a oddaluje jak se dá, aniž by někdo přišel s návrhem, jak tento balvan odstranit nebo alespoň rozmělnit. Málem všichni se shodují jen na tom, že "cut-off-score" je zlo. Ale to je snad to jediné, na čem se všichni shodnou.

Okomentovat