5.1.19

Karolína Pešková, Tomáš Janko, Tomáš Janík, Michaela Spurná: Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění

Cílem této studie bylo popsat proměny postojů učitelů ZŠ ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. K zachycení proměn postojů v průběhu času (deset let) jsme zkoumali postoje učitelů retrospektivně v rámci těchto tří pozic: očekávání učitelů vůči kurikulární reformě před jejím zavedením, silné momenty, které učitelé prožili při zavádění kurikulární reformy do praxe, a postoje učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění dnes. V rámci kvalitativního šetření byly realizovány polostrukturované rozhovory s 18 učiteli vyučujícími na základních školách. Při analýze dat bylo využito tematické, axiální a selektivní kódování. Výzkum poukázal na značné individuální rozdíly v postojových trajektoriích zahrnujících zmíněné tři pozice. Respondenti byli rozděleni do tří základních skupin dle současného převažujícího postoje: pozitivní − „fandící“, neutrální − „balancující“ a negativní − „rozčarovaní“. „Fandící“ učitele charakterizovala převaha vnímaných pozitiv reformy, ztotožnění se s ideou reformy a odeznění negativních pocitů. „Balancující“ se vyznačovali ambivalentními postoji, přičemž si byli vědomi jak pozitivních, tak negativních stránek proběhlé reformy. Skupina „rozčarovaných“ pak byla vůči reformě převážně negativně naladěná, a to vlivem různých selhání a nedostatků, které z jejich pohledu reforma přinesla.
Creative Commons License
Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.282

zveřejněno 25.09.2018

Převzato z OrbisScholae.cz

6 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Co si tak asi může člověk myslet o výzkumu, ve kterém třetina respondentů jsou lidé, kteří mají tak krátkou praxi, že buď vůbec nezažili na postu učitele dobu před reformou nebo učili jen několik málo let. Tito lidé přece vůbec nemohli při zavádění reformy žádný postoj zaujmout nebo nemohli zaujmout postoj, který by mohl být relevantní, takže lze u nich jen těžko hovořit o proměnách těchto postojů, které by mohly o něčem vypovídat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Výzkum pro výzkum, věda pro vědu. Co jiného si myslet?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Výzkum poukázal na značné individuální rozdíly v postojových trajektoriích zahrnujících zmíněné tři pozice.

Pytliky úplně rozhodil ten počet respondentů. Výzkumu se účastnilo čtyři a půl krát víc zkoumaných učitelů, než bylo výzkumníků. To už se dají činit ale hodně věrohoné závěry. O to víc pytliky překvapilo, že se do výstupu nepromítla značně individuální pytlikovic trajektorie pozice, kterou lze poměrně výstižně charakterizovat jako šumafuk.
Pytlikum byla, je a bude celá ta pitoreskně kurikulární reforma upřímně ukradena, neboť práci pytliků nikterak neovlivnila. Neomezila je v ničem, a ani jim v ničem nepomohla.
Pytlici na pozadí toho rozklíčovávaného zkompetentňovacího kvasu, a zkraje vyloženě třeštění, zcela normálně učí. Pěkně po herbartovsku tak, aby dítka něco uměla, znala a dovedla. Učí to, co považují pytlici za potřebné, a způsobem, který považují za vhodný. Je to jejich nezpochybnitelná kompetence, tedy odpovědnost. Od-po-věd-nost!

krtek řekl(a)...

Cože? 18 rozhovorů? A na tom je popsána proměna postoje učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění? Ještě že je to zveřejněno pod licencí CC. A doufám, že o tom dá někdo vědět ve Finsku, aby se mohli potěšit.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já se divím, že se vůbec nějakého učitele zeptali.
Kurikulární reforma? Toho se přeci učící učitelé nikdy neúčastní. pouze až poté, co to konzultanti a experti vymuntí a schválí. Pak dostanou učitelé tu skvělou příležitost zdarma něco sepisovat (nejlépe cca na 200 stran) do školních programů.
\Podle všech posledních informací, které jsem četla o reformě opět skončíme u nutnosti zvládnout zpaměti své jméno, podepsat se aspoň hůlkovým písmem a nakreslit sluníčko. jako střední vzdělání bude navýšeno na znát zpaměti jména z rodiny, podpis písmem psacím a spočítat prsty na rukou. O vysokoškolském vzdělání jsem si už netroufla spekulovat, je tam hodně různých oborů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Abychom se nedočkali Velké kurikulární kontrarevoluce pod praporem ČŠI: Zatloukal už plánuje adekvátní učebnice. Viz kouske vedle.

Okomentovat