2.1.19

Josef Soukal: Komentáře k článku Jiřího Macha „Kantoři i žáci jsou zahlceni, burcuje inspekce“ aneb Názor inspekce se „pružně“ vyvíjí podle toho, jaký vítr zrovna v Karmelitské fouká

Připravil jsem souhrnnou odpověď na podněty z komentářů ve facebookových skupinách a na stránce www.pedagogicke.info.cz.

  1. Podle komentářů z diskuse a na základě pozdějšího náhledu byl příspěvek bez vysvětlení pozměněn, citovaná formulace nejprve upravena, pak vypuštěna. Vzhledem k tomu, že článek připravoval zkušený novinář (byť nikoli nestranný - ale to je jiná kapitola), nepovažuji za pravděpodobné, že by vypuštěné pasáže neodpovídaly tomu, co skutečně zaznělo.
  2. Nemám nic proti hyperbolám, ale nesmí být diletantské, jako v tomto případě. Doplňuji, že se při výuce literární historie sice občas zmiňují závažnější literární polemiky či jen názory (například obrozenců na Máchův Máj), nikdy to ovšem nebyl fundament výuky literární historie; současně je třeba říct, že v principu mohou být takovéto informace plně funkční.
  3. RVP nestanovují výuku ruchovců ani dinosaurů; stačí nahlédnout do příslušných částí RVP. RVP pro střední odborné vzdělávání v oblasti společenskovědní věnuje mnohem víc pozornosti moderním dějinám než období od starověku do novověku.
  4. RVP v oblasti učiva uvádí obsah daného oboru, ten je dán objektivně (nelze vynechat savce, mechaniku, literární teorii...). Nikde ovšem není stanoveno, že všem uvedeným částem je třeba věnovat stejnou pozornost, to je záležitost ŠVP a konkrétní výuky. Zůstanu-li u češtiny, např. literární historie má podle mého názoru na ZŠ hrát jen malou roli (a poprávu se tedy neobjevuje v přijímacích testech), přesto jí část škol věnuje neúměrnou pozornost. Ruchovce a lumírovce - oblíbený terč nečeštinářů, dnes už naprosté klišé - lze učit jako součást jednoho tématu (česká literatura druhé poloviny 19. století, do nástupu generace 90. let), výběrově, v domácích a evropských souvislostech, s důrazem na konkrétní texty. Kolik času učitel tématu věnuje, je primárně jeho věc, podstatný je obsah a způsob výuky.
  5. Z vyjádření v článku čiší představa, že se podaří pro každý předmět vyabstrahovat jakési nové osnovy. Na základě znalosti češtinářských pasáží jednotlivých RVP soudím, že určité formulační a obsahové úpravy v oblasti jednotlivých oborů (celkovou koncepci a obsah RVP nyní pomíjím) jsou nutné, ale pro revoluci prostor není (odkazuji na body výše).
Někteří diskutující se dožadují dalších uvedení dalších sporných výroků ČŠI. Namátkou – při spuštění inkluze ČŠI za hlavní problém považovala nedostatečnou motivaci učitelů v této oblasti a nedostatek sebedůvěry při realizaci inkluze; ještě vloni v souvislosti s přijímacími testy nijak neřešila otázku, zda ověřují studijní předpoklady (a upozorňovala na důsledky nezavedení hranice úspěšnosti pro přijetí), letos tvrdí, že neexistuje žádný vztah mezi centrálními přijímacími testy a úspěšností u maturity, protože testy ověřují jen znalosti, nikoli studijní předpoklady – zdá se, že názor inspekce se „pružně“ vyvíjí podle toho, jaký vítr zrovna v Karmelitské fouká; že je letošní tvrzení falešné, není snad třeba vzhledem k podobě textů dokládat.

Text byl publikován jako komentář k Jiří Mach: Kantoři i žáci jsou zahlceni, burcuje inspekce (zvýraznění a titulek redakce).

4 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI by měla také vysvětlit, jak budou žáci zahlceni, aby zvládli testování ČŠI. Testování je daleko větším původcem zahlcení než RVP.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby zvládli testování ČŠI

Žáci musejí to testování zvládnout? Hrozí jim nějaké postihy?
Třeba horší klasifikace nebo nějaké kázeňské opatření?

Jirka řekl(a)...

Hrozí jim jen veřejný posměch a opovržení, že vůbec ještě něco někam vyplňují. Prostě pohoda, všeobecná svoboda.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Žáci musejí to testování zvládnout? Hrozí jim nějaké postihy?
Třeba horší klasifikace nebo nějaké kázeňské opatření?

Ale samozřejmě, že jim nic nehrozí. Mnozí na to dokonce prdí. Tím ovšem je ta utracená půlmiliarda tragičtější. Jó, kdyby bývala byla ČŠI včas zrušena...

Okomentovat