30.1.19

Jana Kunšteková: Proinkluzivní neziskovky lživě vyhrožují ministerstvu školství zmražením fondů EU, pokud zruší inkluzi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podzim připravilo novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Její hlavní částí je odstranění povinné totální inkluze ve školství.

Z článku na iPrima.cz vybíráme:

Návrh novely vyhlášky vzdělávání žáků se speciálními potřebami předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) odborné veřejnosti k připomínkování koncem listopadu 2018. Většina učitelských odborných společností, jako Asociace speciálních pedagogů nebo Pedagogická komora, vyjádřila s návrhem souhlas. Kraje a obce, jako zřizovatelé škol, návrh rovněž v naprosté většině podpořily. Jejich právní útvary k návrhu vznesly pouze několik připomínek, v nichž žádají upřesnění v některých oblastech ne zcela jasných požadavků na personální, věcné a technické vybavení. Připomínky legislativně technického rázu, převážně návrhy na sladění terminologie s jinými zákony, zaslala i většina ostatních ministerstev a správních úřadů. Jde o zcela běžnou věc, která se děje při přípravě každého právního předpisu. Ani naprostá většina ostatních centrálních institucí se však nepostavila proti záměru zrušit povinnou inkluzi počesku. S výjimkou tří úřadů. Spolu s proinkluzivními neziskovkami, které fungují z dotačních peněz na inkluzi, napadla návrh novely z hlediska cíle, kterého má být dosaženo, veřejná ochránkyně lidských práv Anna Šabatová, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Ministerstvo zahraničních věcí (MZV).

V podstatě stejnými větami věcnou podstatu novely odmítli pro údajný rozpor s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, který se týkal zařazování Romů do dnes již neexistujících zvláštních škol. Pedagogické komoře se podařilo prokázat nesmyslnost výtky směřující k novele vyhlášky rozborem a citáty právě toho rozsudku, na který se ombudsmanka odvolávala. Analýzou vývoje případu a citáty rozsudku se podařilo prokázat, že ESLP nikdy ČR neodsoudil k provedení inkluze v podobě, jak ji v Parlamentu přes odpor odborné veřejnosti a rodičů prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Tedy v podobě, kterou se nyní navrhovaná vyhláška snaží odbourat. Kromě toho, že se dotyčný rozsudek týkal dávno neexistující právní úpravy, která byla nahrazena dnešní školským zákonem, se jako klíčová ukázala citace části rozsudku ESLP, týkající se organizace školství. Velký senát ESLP v bodě 205 rozsudku konstatoval, že „volba mezi jednotnými školami pro všechny, specializovanými zařízeními a integrovanými zařízeními se specializovanými odděleními vyžaduje nesnadné hledání rovnováhy mezi navzájem protichůdnými zájmy. Pokud jde o tvorbu a úpravu učebních plánů, jedná se v převážné míře o otázku účelnosti, o níž Soudu nepřísluší rozhodovat“.

Věcně vyvrátit se podařilo i námitky ministerstev zahraničí, spravedlnosti a práce a sociálních věcí, která svůj nesouhlas odůvodňovala údajným rozporem s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením nebo Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Obě úmluvy sice signatáře zavazují k začleňování zdravotně postižených nebo Romů do společnosti a do vzdělávání. Současně však v případě národnostních menšin výslovně zakazují asimilační praktiky. V případě zdravotně postižených pak přikazují vytvořit pro ně nejlepší možná opatření, která by jim vzdělávání usnadnila. Což v praxi znamená i výstavbu a provozování speciálních škol nebo alespoň speciálních tříd, které jsou materiálně i personálně vybaveny tak, aby postiženým umožnily překonat jejich handicap a usnadnily jim vzdělávání. V mnoha odborných studiích mezinárodních organizací je ČR dávána za vzor právě pro špičkové výsledky ve vzdělávání postižených a národnostních menšin. I organizace jako OSN oceňují, že ČR se jako jedné z mála zemí světa podařilo zcela odbourat negramotnost. Čímž se nemohou chlubit ani ekonomicky nejvyspělejší země jako USA, Británie nebo Francie, kde se negramotnost pohybuje od 3 do 10%. Sama Rada Evropy ve své studii týkající se vzdělávání příslušníků národnostních menšin konstatovala, že v zemích jako Francie nebo Španělsko existují oblasti, v nichž kočovní Romové nikdy nechodili do školy.


7 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je treba si precist puvodni cely clanek. Nekteri chytrolini si mysleli, ze jsme blbecci a snazi se nas vystrasit. Ne i my mame ve svych radach lidi chytre, lidi, kteri vi a neboji se to rici. Aby nas ovladala hrstka verozvestu inkluze, to nelze pripustit. Inkluze je neco, co musi byt prijato do vnitrni motivace. Inkluzi nelze naridit. Inkluze NESMI byt narizovana.

Eva Adamová řekl(a)...

Jedna věc je, co podařilo či nepodařilo vyvrátit, a druhá věc je, že dobré tři čtvrtiny proinkluzivních opatření jsou na školách financována z EU fondů. Co se bude dít po vyčerpání těchto peněz, tzn. po konci programového období, ví asi jen Pánbůh, a mám obavy, že asi ani ten ne.

Jana Karvaiová řekl(a)...

O financování inkluze jsem psala před 3 lety. právě to,co popisuje paní Adamová. Vznášela jsem požadavek na plné zabezpečení inkluze ze státního rozpočtu a fondy aby byly jen třešinkou na dortu. Která když bude snědena nebude chybět. Bohužel. Dojem, že inkluze byla zavedena tak překotně blbě mi dává za pravdu, že šlo především o možnost čerpat různé fondy. A upozorňuji, že pro školy asi nejmíň. když se rozhlédnete vidíte, že jsou školám nabízeny knihy za 3000 peněz, nutí vám časopisy, které dle ceny musí být tištěné na pozlaceném papíře, nabízejí se pofidérní školení pofidérními organizacemi. Za nejlepší džob pak považuji rychlokvašení asistentů pedagoga, které se platí na dřevo. je to jeden velký hnus.
jen stále a pořád se zlobím na učitele, že si toto neuvědomovali (nechtěli uvědomit) předem, když informací bylo dost.Když varování přicházela. Skoro nikdo nehnul prstem .Ta hrstka lidí to nemohla zachránit.

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně tak paní Karvaiová, všichni drží hubu a krok a většinou se ani o nic nezajímají a ani nechápou souvislosti. Až dojdou peníze EU, budou valit očka - konec školních asistentů, kteří samozřejmě nahrazují ty pedagogické, konec speciálních pedagogů a školních psychologů na půl úvazku, konec placeného doučování atd. je za rohem. Jediné, co jim zůstane budou "nabyté vědomosti" čili ty snůšky hovadin, které se dozvěděli na předražených, nesmyslných a nekvalitních školeních.

Nicka Pytlik řekl(a)...

V každém případě by se pytlici vsadili, že poslankyně Valachová nikdy nedospěje do takového stadia sebezpytování, aby z bytu vycházela až po setmění.

Unknown řekl(a)...

Pardon, poslední články o inkluzi v Literárkách páchá nějaká šílená novinářka, která píše o všem možném. To bude zástupkyně nějaké utajené zájmové lobby.

Jana Kunšteková: Námět pro BIS. Inkluze ve školství jako případová studie prorůstání neziskovek státní správou Bezpečnostní informační služba (BIS) nedávno utržila ostudu se svojí kritikou učebnic dějepisu, které jsou podle výroční zprávy kontrarozvědky údajně psané pod vlivem sovětského myšlení. Úkolem tajných služeb je získávání informací o hrozbách pro ...

Nepokračujme v inkluzi a raději vraťme EU dvě miliardy za její zavádění Na ministerstvu školství vytvořili novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami, jejímž záměrem je odstranit povinnou totální inkluzi ve školství. Nevládní neziskové organizace financované z dotací na inkluzi ale tvrdí, že v případě ...

Prezident Erdogan: V mém srdci začíná Turecko u Vídně Turecký prezident Recep Erdogan představil veřejně svůj plán obnovy Osmanské říše. „Turecká hranice začíná v mém srdci u Vídně, Jaderského moře, Východního Turkestánu, čínské autonomní oblasti Sin-ťiang a severu Černého moře," řekl v projevu na sh...

Jana Kunšteková: Do expertní komise, řešící strategii vzdělávání, nepozvali učitele Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si sestavilo nový expertní tým, který má připravit Strategii vzdělávací politiky do roku 2030. V osmičlenné skupině, která má vytyčit cíle vzdělávací politiky a stanovit školské priority, ovšem ne...

Kurdové v Rojavě potřebují bezletovou zónu, která by je ochránila před tureckým letectvem V řadách kurdských milic nazvaných Lidové obranné jednotky (Yekîneyên Parastina Gel – YPG) bojuje i řada dobrovolníků z jiných zemí, kteří jsou označováni jako internacionalisté. Jeden z nich – německý veterán Martin Klamper, poskytl Literárním no...

Jana Kunšteková: V Syrské provincii Idlíb bojují pod ochranou Turecka džihádisté mezi sebou "V Severní a severozápadní Sýrii probíhají těžké boje – Turecko je v bryndě," napsal 2. ledna na svůj facebookový profil komentátor dění v Sýrii Faruk Firat, který má zdroje přímo na místě. V minulosti už několikrát postoval v předstihu před běžný...

V Syrské provincii Idlíb bojují pod ochranou Turecka džihádisté mezi sebou Syrští islamističtí rebelové v Idlibu končí Jana Kunšteková 8 . 1. 2019 LiterárníNoviny "V Severní a severozápadní Sýrii probíhají těžké boje – Turecko je v bryndě," napsal 2. ledna na svůj facebookový profil komentátor dění v Sýrii Faruk Firat, k...

V Syrské provincii Idlíb bojují pod ochranou Turecka džihádisté mezi sebou "V Severní a severozápadní Sýrii probíhají těžké boje – Turecko je v bryndě," napsal 2. ledna na svůj facebookový profil komentátor dění v Sýrii Faruk Firat, který má zdroje přímo na místě. V minulosti už několikrát postoval v předstihu před běžný...

Kdo založí islamistický Boží stát? Jana Kunšteková 4. 1. 2019 "V Severní a severozápadní Sýrii probíhají těžké boje - Turecko je v bryndě", napsal ve sředu 2. 1. 2019 na svůj facebookový profil komentátor dění v Sýrii Faruk Firat, který má zdroje přímo na místě. Čtvrteční Zeit Onli...

Unknown řekl(a)...

Vypadá to, že specializací paní redaktorky z Literárních novin je Sýrie a potom ještě česká inkluze.

Okomentovat