16.1.19

Jana Kunšteková: Čučkaři s ministrem školství klesli na úroveň předhusitského arcibiskupa Abecedy

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) se sešel se zástupci Bezpečnostní informační služby (BIS). Schůzka se měla podle portálu iDnes.cz uskutečnit v reakci na výroční zprávu, v níž kontrarozvědka upozornila vládu na to, že na školách dochází k výuce moderních dějin podle sovětského výkladu. Ministr školství se s agenty tajné služby měl shodnout na tom, že výuka dějepisu potřebuje revizi. Obě strany tím prokázaly závažnou neznalost právního řádu, který je pro jejich pracovní činnost závazný.

Z článku na iPrima.cz vybíráme:

Ministr Plaga se nadchnul pro revizi učebnic dějepisu – podle vyjádření tiskového odboru MŠMT – ještě před přečtením zprávy BIS. Už loni na podzim měl vytyčit linii změny Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Jde o tlustospis, který vydává MŠMT podle § 4 Školského zákona. Momentálně dochází k celkové revizi RVP, dosud v naprostém utajení před veřejností. Těžko říct, jestli v týmu, pečlivě utajovaném, není i nějaký ten BISon. Doufám, že se tam neobjeví něco, co by si ani ministr neměl dovolit do plánů dát. Třeba to, že 2. světovou válku neprohrálo nacistické Německo a že nebylo poraženo nedejbože i Sovětským svazem. Který nám tady pak určuje výuku dějepisu hluboko do doby budování kapitalismu.

Podmínky pro vydání RVP jsou upraveny v zákoně. Konkrétně v § 4 odst. 1, který ukládá, že „Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů“. Podzákonným předpisem, kterým RVP je, není možné měnit zákon. RVP rovněž nemůže být se zákonem v rozporu. To by byl zralý na zrušení Ústavním soudem. Jinak řečeno, ministr nemůže nařídit, jak mají být dějiny vykládány, ani jak je mají učitelé učit. Ani to skrývat za formulaci, že "v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin“. Co to je vyvážená výuka pod knutou "hybridních hrozeb", to je jasné každému, kdo dokáže rozeznat "newspeak". Podle klasika George Orwella vytvořený proto, aby znemožnil jakýkoli jiný než požadovaný způsob myšlení.


1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Strašit cenzurou je s odkazem na jedince poklonkujícího vysoce nedemokratickému režimu velmi čučkařské, abych se tedy držel urputně prosazované terminologie. Narozdíl od různých "stabilizujících" či normalizačních režimů je u nás stále dost svobody na to, aby se pokusy vlámat se do učebnic a učebních plánů - pokud jsou skutečně míněny vážně - staly něčím víc než předmětem veřejného posměchu. Alespoň tedy do té doby, než se u nás podaří zlikvidovat všechny nepohodlné "čučkaře", kteří se opovažují kritizovat a umravňovat vrchnost.

Okomentovat