24.1.19

EDUin: Shrnutí auditu vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018)

 • Hodnocení stavu vzdělávacího systému v ČR
 • Jak se vyvíjel vzdělávací systém v roce 2018 dle událostí s potenciálem změny
 • Čemu věnovat pozornost v roce 2019

Proč audit vzdělávacího systému?

Dle studie Světové banky je vzdělávání ekonomicky vysoce výhodné jak pro jednotlivce, tak pro společnosti. Česká republika tento fakt nerespektuje, soudě dle srovnání výše investic 1 do vzdělávacího systému v mezinárodním srovnání.

Investice, platy učitelů, jejich příprava, obsah vzdělávání, pedagogický přístup, struktura vzdělávacího systému, technologie měnící způsob vzdělávání, distribuce vzdělání podle sociálního a ekonomického rozvrstvení společnosti, měnící se nároky pracovního trhu v závislosti na technologizaci ekonomické produkce, nebo například změny ve způsobu rodinného života a proměňující se dětství, vysoká míra nepředvídatelnosti dalšího vývoje, to vše jsou vnitřní a vnější faktory, které se promítají do složité diskuse o vzdělávání.

Orientovat se v ní není úplně jednoduché. Ukazuje se, že paradigma určující způsob uvažování o tom, co vzdělávání přináší, jak ho pojímat a jak k němu přistupovat může stejně tak akcelerovat rozvoj vzdělávacího systému, jako jej brzdit.

Audit vzdělávacího systému v ČR má ambici přinést do diskuse více racionality na základě shromáždění dostupné evidence, z níž lze odvodit představu o stavu systému a jeho směřování. Nejde o přísně vědeckou studii, neboť rozsah proměnných, které je nutno brát v úvahu, komplikuje jak metodologii, tak využití zdrojů. Je-li velká část změn závislá na politickém jednání, jemuž je vyčítán elementární nedostatek “evidence-based” přístupu, nelze následně pracovat s více než dohady a domněnkami. Z hlediska vývoje je ovšem i takové dění potřeba zachytit.

Abychom zvýšili míru objektivity auditu, oslovujeme pravidelně skupinu expertů a insiderů v oblasti vzdělávání. Jejich vyjádření, připomínky, návrhy a kritiku se snažíme zakomponovat. Jsme přesvědčeni, že po čtyřech letech cizelování má dokument svou přidanou hodnotu. Předkládáme ho proto s přesvědčením, že jde o důležitý zdroj k úvahám o formování vzdělávací politiky v ČR.

Bob Kartous, vedoucí analýzy a komunikace EDUin, autor konceptu auditu

1 ​Returns to Investment in Education, Psacharopoulos G., Patrinos H. A., 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/442521523465644318/pdf/WPS8402.pdf​.

Expertní skupina oponentů:

 • Mikuláš Bek​, rektor Masarykovy univerzity a senátor 
 • Tomáš Bouda​, ředitel Centra dalšího vzdělávání PedF OU v Ostravě 
 • Jiří Hlavenka​, investor a podnikatel, iniciátor změn ve vzdělávání v Jihomoravském kraji 
 • Milena Jabůrková, ​viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro vzdělávání, manažerka IBM 
 • Daniel Münich​, ekonom, výkonný ředitel think-tanku IDEA při CERGE-EI 
 • Jiří Nantl​, ředitel výzkumného centra CEITEC a bývalý první náměstek MŠMT 
 • Jiří Němec​, děkan PedF MU v Brně
 • Ondřej Neumajer​, odborník v oblasti vzdělávání a digitálních technologií, Učitel naživo 
 • Jana Straková​, výzkumnice Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK v Praze 
 • Stanislav Štech​, psycholog, bývalý ministr a první náměstek MŠMT 
 • Václav Trojan​, ředitel Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK v Praze 
 • Arnošt Veselý​, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze 
 • Tomáš Zatloukal​, ústřední inspektor České školní inspekce
Na obsahu se významně podílel ​Štěpán Kment, ​přispěli​ Tamara Kováčová a Miroslav Hřebecký​ z EDUin.

Využíváme také některých závěrů ze studie pro publikaci ​Kam kráčíš Česko 2018 (Aspen Institute Central Europe) , jejíž část týkající se vzdělávání EDUin připravil. Do hodnocení 2 politických priorit se dále promítají cíle strategického dokumentu ​Vzdělávání přede-vším​.

Bob Kartous, EDUin, ​bob.kartous@eduin.cz

2 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

Tedy: z vedoucích pracovníků současného ministerstva školství nikdo. Dva bývalí náměstci (jeden chvíli ministrem) a jediný současný je představitel expanzionistické tendence České školní inspekce pan Zatloukal.
To je tedy nerovnovážný výběr par excellence. K takovému auditu přes úctu k některým dílčím osobnostem nemohu mít důvěru. A má-li to být audit, nemůže tam být nikdo ze současného vedení MŠMT. Nebo snad bude kontrolovaný řídit audit sám nad sebou?

Nicka Pytlik řekl(a)...

EDUin: Shrnutí auditu vzdělávacího systému

Pytlici se docela nedávno uvolili, že provedou obdobnou rekapitulaci zúčtování přínosu tamo sdružených odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů, školitelů a analytiků pro vzdělávací systém čr v té dnešní překotně měnící se době. Věnovali tomu nemálo času i úsilí, a ať se snažili, jak se snažili, a z různých stran i hledisek, vždycky jim z toho nakonec vyšly jen tři znaky:
PRD

Okomentovat