6.12.18

Zveřejnění údajů o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo informace o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu. Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje o počtech přihlášených a konajících, o struktuře žáků konajících MZ podle typu termínu a o výsledcích didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór).


1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Představy B. Kartouse:

"Zavedením nového modelu zkoušky máte šanci docílit změny od prvního dne nového školního roku, v němž vejde v účinnost.
Co dělat? Je třeba oddělit od sebe zkoušku středoškolského minima společnou pro všechny typy maturitních studií. Jde o základ, bez něhož by nikdo neměl opustit školu s maturitním vysvědčením. Základní znalosti musí prokázat v mateřském jazyce, angličtině, matematice a společenskovědní (občanské) gramotnosti. Každý maturant musí umět nakládat s procenty, zlomky a trojčlenkou, napsat srozumitelnou úvahu na dvacet řádků, vést základní konverzaci v angličtině a dokázat definovat, co znamená demokracie v rámci platné ústavy. Takovou zkoušku minima může složit středoškolák kdykoliv v průběhu studia."

Na víceletém gymnáziu toto zvládnou všichni žáci nejpozději v kvartě a jistě se takoví najdou i na ZŠ. Co je této definici středoškolského, ví jen bůh Kartous. Je to jen předstupeň k tomu zrušit všechny zkoušky úplně. Opravdu máme řešit ve vzdělávání právě tohle?

Okomentovat