6.12.18

Věra Kovářová: Na prvním místě je navýšení platů pedagogů o částku 5 miliard 350 milionu korun

Z projevu při projednávání Vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 v Poslanecké sněmovně ve středu 5. listopadu 2018,vybíráme: "Průměrný plat pedagogů by měl v roce 2021 činit cca 47 tisíc. Pro rok 2019 počítá Ministerstvo školství s navýšením platů o 15 %, tedy na necelých 39 tis. korun. K navýšení platů pedagogů byla vláda vyzvána i usnesením schváleném při schvalování státního rozpočtu na rok 2018, na jehož základě mělo dojít k navýšení platů o 15 % již od 1. 9. 2018. Je nutné také poznamenat, že průměrná hrubá mzda v ČR byla v roce 2017 ve výši 29 504 korun, k 30. 6. 2018 vzrostla na 31 851 korun. Průměrný plat pedagogů byl 33 368 korun. Dle predikce růstu průměrné hrubé mzdy její výše v roce 2021 dosáhne 37 210 korun. Z výše uvedeného vyplývá, že pedagogové dosáhnou v roce 2021 pouze 126 % průměrné hrubé mzdy."


Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrhy pozměňovacích návrhů, které předkládáme jako klub Starostové a nezávislí. Na prvním místě je navýšení platů pedagogů o částku 5 mld. 350 mil. korun, a to z následujících důvodů.

My považujeme vzdělání za velmi důležitý sektor, který může zajistit konkurenceschopnost naší republiky. Jak říká s oblibou kolega Farský, vzdělání je dálnice k prosperitě a je to investice do budoucnosti. Vláda ČR v červnu 2018 ve svém programovém prohlášení se zavázala k růstu platů, aby se v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro 2017. Tedy výpočetní základnou pro minimální výši platů pedagogů v roce 2021 má být průměrný plat pedagogů v roce 2017 ve výši 31 632 korun.

Průměrný plat pedagogů by měl v roce 2021 činit cca 47 tisíc. Pro rok 2019 počítá Ministerstvo školství s navýšením platů o 15 %, tedy na necelých 39 tis. korun. K navýšení platů pedagogů byla vláda vyzvána i usnesením schváleném při schvalování státního rozpočtu na rok 2018, na jehož základě mělo dojít k navýšení platů o 15 % již od 1. 9. 2018. Je nutné také poznamenat, že průměrná hrubá mzda v ČR byla v roce 2017 ve výši 29 504 korun, k 30 6. 2018 vzrostla na 31 851 korun. Průměrný plat pedagogů byl 33 368 korun. Dle predikce růstu průměrné hrubé mzdy její výše v roce 2021 dosáhne 37 210 korun. Z výše uvedeného vyplývá, že pedagogové dosáhnou v roce 2021 pouze 126 % průměrné hrubé mzdy.

Na základě výše uvedených důvodů se navrhuje zvýšit výdaje rozpočtové kapitoly Ministerstva školství v oblasti regionálního školství o 5,35 mld. korun. Tato částka bude určena výhradně na růst platů pedagogů. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu by se průměrný plat pedagoga v roce 2019 měl zvýšit přibližně na 40 700 korun, tedy na necelých 129 % výše jejich průměrného platu v roce 2017. Navrhovaná částka včetně odvodů dorovnává průměrný plat pedagogů v roce 2019 na úroveň necelých 130 % jejich průměrného platu v roce 2017. Touto změnou se zajistí kontinuita růstu platů pedagogů v následujících letech tak, aby jejich výše v roce 2021 byla na úrovni 150 % jejich platu v roce 2017.

Důvodem tedy předložení našeho návrhu je, abychom zajistili, že řada pedagogů zůstane na školách, že zajistíme kvalitní výuku na školách. Dovolte, abych vám představila další pozměňovací návrh, který se týká navýšení finančních prostředků na zvýšení kapacit mateřských škol. My jsme již vloni podávali tento pozměňovací návrh, který navýšil dotační titul na mateřské školy o 300 mil. korun. Důvody, proč tak činíme i letos, jsou následující. Víme, že stavební projekty na výstavbu mateřských škol jsou připraveny se stavebním povolením a ve výši asi 4 mld. korun. Víme také, že při poslední výzvě, která se týkala mateřských škol byly uspokojeny žádosti za 420 mil. korun, avšak žádosti činily, byly ve výši 2 mld. korun. Z toho důvodu opět navyšujeme kapitolu Ministerstva školství v ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací v položce výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem o částku 300 mil. korun, která se použije výhradně k posílení programu 133310 s názvem Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Pokud se chcete podívat, nebudu zde číst podrobně odkud čerpáme, tak je možné jak u toho prvního pozměňovacího návrhu, tak u těch dalších se podívat do systému. Tam je přesně rozpoložkováno, jakým způsobem přesouváme z jednotlivých kapitol do této kapitoly v případě Ministerstva školství.

2 komentáře:

Jana Maříková řekl(a)...

Prosím vás, kolegyně ve čtyřiceti letech bere za plný úvazek 22 tisíc čistého. Jak mohl někdo přijít na to, že po zvýšení o 10% hrubého bude průměrný plat 39 000????

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podstatné je, že navýšení platů je na prvním místě od jaktěživa.
Kam se hrabe páně Gotta Zlatý slavík. Zřejmě slušný oddíl...
Napřesrok se projednají ujištění, která se dala předloni.

Okomentovat