8.12.18

Tomáš Feřtek: Jak jsem potkal inkluzi

Rozhovor na DVTV s Jiřím Pilařem mě popostrčil ke komentáři, jak reálně vypadá současná podoba inkluze. Od roku 2015 - kdy se změnil systém financování společného vzdělávání a veřejnost začala poprvé debatovat o slovu inkluze, byť ta už v tu chvíli probíhala desátým rokem - jsem při nejrůznějších příležitostech navštívil několik desítek škol a mluvil s desítkami ředitelek a ředitelů. Na jejich zkušenosti s inkluzí se ptám vždy. Na rozdíl od specialistů na inkluzi (rozhovory s nimi si tu můžete pustit) mám jednu výhodu. Nejezdím do škol kvůli dětem s problémy, mám tedy šanci vidět situaci méně vyhroceně a z většího odstupu

Z článku v RESPEKT.cz vybíráme:

Po změně financování v roce 2015 z naší „praktické“ školy do běžných škol nepřešlo žádné dítě. Jejich ředitelky (tři) a ředitelé (dva) si často stěžují na administrativu spojenou s inkluzí, na obtížnou dostupnost poraden, na to, že nemají k dispozici školního psychologa nebo etopeda, že je obtížné sehnat použitelné asistenty. Naopak jsou rádi, že přišly nárokové peníze a nemusí například na platy asistentů doplácet z odměn pro učitele. Jak by na tom byly tyto školy, pokud bychom inkluzi „pozastavili“? Ubyly by jim papíry a přišly by o peníze. Všechny ostatní problémy s dětmi by jim zůstaly. Opravdu je to řešení?

Ano, učitelé mají velký problém s dětmi s poruchami chování, ale tento problém fakticky nesouvisí se změnami posledních let. Takových dětí přibývá a vzdělávací systém si s nimi zatím neví moc rady.

Ano, pokud učíte výhradně frontálně, všichni ve stejnou dobu dělají to samé a čeká se na posledního, tak vás „jiné“ dítě zdržuje. Ve třídách, kde se pracuje ve skupinách, kde si dítě vybírá individuální úkoly a pracuje svým tempem, to ale problém nebývá. Tedy nejde o problém s „jinými“ dětmi, ale s organizací výuky a připraveností učitelů takovou výuku zvládat.
37 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Ano, pokud učíte výhradně frontálně, všichni ve stejnou dobu dělají to samé a čeká se na posledního, tak vás „jiné“ dítě zdržuje. Ve třídách, kde se pracuje ve skupinách, kde si dítě vybírá individuální úkoly a pracuje svým tempem, to ale problém nebývá. Tedy nejde o problém s „jinými“ dětmi, ale s organizací výuky a připraveností učitelů takovou výuku zvládat."

Ach bóže, Feřteku, zase jste nepředvedl nic jiného než skělý pokus hodit problémy s inkluzí na kantory. Jistěže učitelé nejsou připraveni, on jim k tomu totiž nikdo neposkytl čas ani podmínky. Nebo si snad myslíte, že ta tzv. inkluzivní školení, která se teď na kantory nahrnula z šablon, kvůli kterým se teď ve školách spíše supluje než učí a která tedy dost narušují výuku, jsou kvalitní? A kde by se asi tak najednou vyrojilo tolik kvalitních lektrů? Vždyť ta školení jsou z 99 % k ničemu. Podobná je situace na poli materiálním. Vždyť na našem trhu s výukovými materiály v podstatě neexistují relevantní pomůcky, učebnice či pracovní sešity, které by individuální výuku s dětmi s LMP a dětmi s ostatními SVP, umožňovaly. Nakladatelství na té troše těchto materiálů, jejichž vývoj by navíc byl dost nákladný, nevydělají, a podpora ze strany státu bohužel nepřišla žádná. A tak sice školy obdrží peníze na tyto pomůcky, ale nemá za ně bohužel co koupi.

mirek vaněk řekl(a)...

Ano to je ten problém.

1)Peníze -inkluze nějaké peníze škole přinesla, ale je to málo. Zatím přinesla učitelům víc práce než peněz.
2)Metodika - žádná neexistuje. Musel by ji někdo vytvořit. A ten někdo by tak musel i učit. A mít čas to sepisovat.
3)Učitelé, kteří budou schopni tu dobrou metodiku funkčně aplikovat. A to není tak samozřejmé, jak se novinářům zdá.

Frontální výuka kontra skupinová práce je nesmysl. Členit takto výuku může jen amatér či teoretik. Oblíbená mantra všech teoretiků, kteří si nedovedou představit funkční frontální výuku či nefunkční skupinovou výuku. Když skupinová tak skupina inkludovaných a skupina neinkludovaných žáků? To je to pravé?

Pro pana Feřteka. Doporučuji mluvit s prostými učiteli. Ředitel ví, co může říkat. A on přece se svou školou zvládne vše.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici: Jak potkali intelekt.
Kde nic, tu nic. Intelekt nestřetli pytlici už drahně let. Všechen příděl intelektu v kraji zhabali odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoří a anylytici.

Ygrain řekl(a)...

Teda, Feřtekovi musejí mít opravdu velké hospodářství, že mají tolik slámy na strawmeny... Jestli by nebylo lepší používat tu slámu na podestýlku a pravidelně čistit chlév, takhle to pak vypadá, že jim hnůj leze na mozek a oni si myslí, že "skupinová práce" je zázračná magie, kterou lze aplikovat vždy a na všechno.

P. Vršecký řekl(a)...

"Jak jsem potkal inkluzi a (jako obvykle) vůbec nic nepochopil...":-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlikůnm se nejvíc osvědčila frontální výuka při práci ve skupině.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

šesti základních škol, s nimiž dlouhodobě spolupracuji

Copak, potřebovaly nové zásuvky?

Ivo Mádr řekl(a)...

"frontální výuka při práci ve skupině" - "ideální je celotřídní a celodenní projekt, v matematice počítá jeden příklad celá třída najednou. A to nejlépe na tabuli různými barvičkami a různou velikostí číslic. základem tohoto přístupu je koukat na sousedovu práci, protože ta samostatná je v současnosti téměř zapovězena".

A nyní vážně. Autor nepochopil z pedagogiky a didaktiky naprosto nic. Jsou situace kdy lze použít práci ve skupinách, ve dvojicích, frontální výuku, samostatnou práci, prezentaci, debatu nad problémem, referát,...Autorovi by možná postačilo tak pět let praxe ve třídách o počtu žáků 25 -30, s několika inkludovanými žáky v každé třídě, s žáky s poruchami chování.

poste.restante řekl(a)...

Jako vždy se shoduji s mnohými předřečníky.
U původního článku jsem vložil komentář, Bohužel ani půlden nestačil na to, aby byl "schválen". Takže ho kopíruji alespoň sem.

TF: ...jsem při nejrůznějších příležitostech navštívil několik desítek škol a mluvil s desítkami ředitelek a ředitelů ...

- Jako propagandistická finta je to vcelku dobrá věta. Většina čtenářů na ni asi skočí. Možná by pan Feřtek měl mluvit s učiteli a ne s řediteli. Málokterý ředitel má odvahu přiznat, že jeho škola a učitelé situaci nezvládají.

TF: ...Učení nezvládají, ostatní zdržují, jsou agresivní, nezvladatelné a učitelé si s nimi nevědí rady. Ve třídě jsou tři asistenti, dítě sedí za paravánem a vydává skřeky, nic se nenaučí a ostatní obtěžuje. Různé varianty této karikaturní argumentace běžně používá Václav Klaus mladší či Miloš Zeman, ale v odbornějším kabátku třeba i předseda pražské sekce Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař.
- To je hodně trapný pokus dehonestovat oponenta. Argumenty pana Pilaře jsou velmi věcné. Může pan Feřtek dokázat, že pan Pilař neříká pravdu a jím uváděné případy neexistují? Pochybuji. Takže proto je třeba udělat z něj hlupáka a nasadit mu psí hlavu, že?

TF: V nejvzrušenější fázi debaty zhruba před třemi roky kritici inkluze tvrdili, že takových dětí přijdou do škol tisíce; dnes mluví spíš o stovkách, ale i tak vidí důvod inkluzi zastavit nebo omezit do doby, než na takové děti „budou učitelé připraveni“.
- Této figuře se říká "strašák" (straw man). Oponentovi se vloží do úst nějaké zjevně hloupé a nesmyslné tvrzení. Nic takového není pravda. O žádných tisících, ani stovkách dětí ze strany oponentů nebyla řeč. Ve skutečnosti kritici nikdy nezpochybňovali inkluzi jako potřebný a užitečný princip. Napadali a kritizovali její nesmyslnou, nepřipravenou a ideologickou českou verzi, kterou nazvali "inkluze po česku".

TF: Jejich argumentační trik spočívá v tom, že směšují děti s lehkým mentálním postižením (pro něž byly určeny ony praktické školy), děti s poruchou chování a děti obtížně vzdělavatelné.
- Trik ano. Ale dopouští se ho pan Feřtek. Nic takového není pravda a každý se o tom může přesvědčit. Například v diskusích na www.pedagogicke.info.
Kritici naopak velmi přesně rozlišují. A to nejen různé formy mentálních, ale také senzorických, pohybových i sociálních hendikepů a pro každý z nich navrhují konkrétní opatření. Ten, kdo problémy skutečně řeší, si totiž nemůže dovolit o nich jen prázdně a planě plácat.

Celá "inkluze po česku" je zideologizovaná a násilně protlačená úzkým okruhem "odborníků", kteří ve skutečnosti v naprosté většině nikdy ve školách neučili a reálně situaci neznají. Celou problematiku posuzují pouze ideologicky, až fanaticky. K nim patří i pan Feřtek.
Těmto lidem nejde o skutečné zájmy dětí, ať už hendikepovaných, či nikoliv, protože jinak by viděli, jak celá "inkluze po česku" ve skutečnosti mnoha z nich škodí a jen málokomu prospěla. Pro aktivisty je důležité vyvěsit transparent a hodně s ním mávat, případně praštit přes hlavu ty, kdo nejásají s nimi.

Dokazuje to i poslední odstavec článku. A nejlépe věty:
TF: Tedy se máme snažit takové lidi vyškolit a nabízet je učitelům na vyžádání, protože cizinců, dětí s problémy nebo naopak mimořádnými talenty (obé často v jednom těle) bude určitě přibývat. Ne si představovat, že něco vyřešíme pozastavením (čeho vlastně?) a matením veřejnosti, jíž budeme tvrdit, že za současné potíže mohou ti „hloupí, agresivní a nevzdělatelní“, které jsme předčasně pustili někam, kam ve skutečnosti nepatří.
Člověk uvažující logicky a nikoliv ideologicky by nejdříve připravil prostředí. Zajistil dostatek prostředků, vyškolil pedagogy, asistenty atd.. Nic z toho se nestalo
Ve skutečnosti jsme na tom podobně jako ve filmu Bílá paní. Most sice nestojí, ale tváříme se, že je vše v pořádku, protože jsme učitele a děti přinutili vlézt do řeky a plavat.

Janek Wagner řekl(a)...

Můj komentář schválili.

poste.restante řekl(a)...

Ten můj nakonec taky.
Jen jim to asi déle trvá.
:-)

Josef Soukal řekl(a)...

Psaní nemalé části vzdělávacích aktivistů nese znaky snahy o rozvrat našeho školství. To, že si to někteří možná neuvědomují, není polehčující okolnost.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zatímco aktivisté pilně píšou, učitelé bohužel mlčí...

Nicka Pytlik řekl(a)...

učitelé bohužel mlčí...

Učitelé učí! Všem pisálkům navzdory. Zatím.
Až odejdou do důchodu, aktivistický ráj se rozprostře vůkol a odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, analytici a programoví ředitelé budou svatořečeni.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, analytici a programoví ředitelé

už mají zastoupení i v BISce. https://zpravy.idnes.cz/bis-skolstvi-dejepis-skola-historie-d7t-/domaci.aspx?c=A181204_154054_domaci_brzy&fbclid=IwAR2VxQLtvUpncLe1TXLe0XQxejuKois1sokDNDHpqJxuVicVIEc__LqSDZU

Nicka Pytlik řekl(a)...

už mají zastoupení i v BISce

Pytlici do toho nechtějí odborníkům na zpravodajství mluvit, ale možná by se mohli začít zajímat o to, kdo má zájem na rozvratu českého školství prostřednictvím pochybných reforem, inkluzí, odvádění učitelů od pedagogické práce a nepřetržitého ostouzení pedagogických sborů běžných škol. Kdo to koordinuje a kdo financuje.
Rozvratem systému vzdělávání k rozvratu celé společnosti na věčné časy a nikdy jinak!

Nicka Pytlik řekl(a)...

„Proruská propaganda rozhodně nezasahuje výuku systémově skrz učebnice či vysokoškolskou přípravu. To ale neznamená, že nejsou učitelé, kteří sledují Sputnik a nepropadají propagandě jako jednotlivci,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Pytlici si to přečetli několikrát, a nejsou si úplně jisti, zda pochopili smysl sdělení beze zbytku. Znamená to snad, že učitelé, kteří sledují Sputnik, propadají propagandě ve skupině?

„Národní obrození se opravdu leckde učí podle romantismu, nekriticky a nacionálně aktivisticky...“ dodává Mazancová.

A jak by se tedy mělo učit, bylo-li národní obrození romantické, nekritické a nacionálně aktivistické?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak jsem si to Pytlíku taky vygůglila a po přečtení jsem asi půl hoďky lapala po dechu.Ne, já to nedávám. Třeba:....Bezpečnostní informační služba upozorňuje zprávou hlavně na to, že se české školství od interpretace dějin už skoro padesát let neodklonila,...…….
Je mi jasné, že i žák zvláštní školy by pochopil tu lež. Takže se žáci stále učí o imperialistické mandelince bramborové, slaví se Vítězný únor a Lenin je chválen jako spasitel? Tohle nedělali už ani mí učitelé dějepisu.
Nebo si z nás jen někdo vystřelil?

Ivo Mádr řekl(a)...

Učitelská platforma je prosím kdo? Člověk se navíc dovídá zajímavé věci. Mezi učiteli dějepisu se pohybují agenti BIS. Jména Karel Kramář, Jaroslav Hašek,....začínají být zapovězena. To "proklaté slovanství". I T.G.Masaryk je v ohrožení, protože rok 1917 pobýval v Petrohradě a na vlastní oči sledoval tzv. VŘSR. Kam to směřujeme?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

učitelé, kteří sledují Sputnik a nepropadají propagandě jako jednotlivci

A propaganda, paní Mazancová, proudí jen ze Sputniku a proruských webů? Jinému druhu propagandy se propadnout nedá?

Radek Sárközi řekl(a)...

Učitelská platforma je ještě horší entita než školské odbory. Zatímco Dobšík je pasivní, Mazancová je aktivní...

Radek Sárközi řekl(a)...

Berme to jako názor elektrikáře na inkluzi a podle toho se dívejme na relevantnost článku, která je blízká nule... Zkušenosti s výukou žáků v běžné třídě Tomáš Feřtek nemá žádnou - ani nemůže mít, protože nesplňuje základní kvalifikační předpoklady pro práci učitele.

Unknown řekl(a)...

Paní M. je velmi divná paní. Předsednictví Učitelské platformě ji zdánlivě dodává mandát vyjadřovat se ke všemu. Vaří z vody, nedostatek pedagogických zkušeností nahrazuje rétorikou. Ve svých internetových aktivitách je manipulativní, odborně nekompetentí, v podstatě nešťastnice. Učitelskou platformu přivede do záhuby, což je možná škoda...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si zadali do vyhledávače tu 'velmi podivnou pani'. A neměli to dělat. Ke všemu ještě šáhli na vyloženou perlu Dnešní děti už do osnov zpátky nenacpeme. S poměrně lehkým srdcem tu platformová předsedkyně přiznává, že ani nejméně osmnáctiletý pobyt ve škole jí nedopomohl k alespoň minimální způsobilosti pracovat s dětmi a mládeží. Přiměřeně schopný člověk se lecčemus přiučí odezíráním a nápodobou kladných příkladů a poučením se z příkladů záporných. A zřejmě nevyužila ani těch pěti let teoretické přípravy. Takoví lidé by neměli být do škol vůbec pouštěni. Skutečnost, že bezostyšně a povýšenecky kydá na kolegy ze základních škol, už jen dokresluje celkově pochmurný obraz této předsedkyně. Viz
"Když jsem vyšla před osmnácti lety z fakulty a vešla do třídy, brzy mi bylo jasné, že umím anglicky, ale učit neumím."
"A přesto to mnozí studenti, kteří přijdou do naší školy, vůbec neumějí. Přicházejí ze základních škol bez iniciativy a chuti do práce."

Ygrain řekl(a)...

No, ta mě tedy opravdu pobavila, zvlášť tím tvrzením, že v dřevních dobách učebních osnov děti vzorně seděly a nemukaly :D Že ji fakulta nepřipravila na praxi, bych klidně i věřila, slavné pedagogické minimum mě také vyzbrojilo minimem užitečných znalostí (s výjimkou oborové didaktiky, za což dámám Vémolové a Zemenové věčný dík!) a ve svých učitelských začátcích jsem také napáchala kde co.
Nicméně, vidět jako cíl svého pedagogického snažení kolektivní práci a bezbřehou svobodu výstupů je pitomost. Po ukončení školy sice možná budete pracovat v týmu (nebo taky ne), ale do toho týmu potřebujete mít vlastní, individuální přínos, a velmi konkrétní sadu znalostí. Pochybuji, že šéf bude spokojen s vaší schopností napsat anglicky povídku, když nebudete ovládat základní gramatiku a frazeologii formálního dopisu.
Co se týká kydání na základky - studenti z nich přicházejí ve velmi různém stavu. Někteří spolupracují ochotně, jiní ne. Tak už to bývá, že lidé jsou různí, a někteří třeba raději pracují sami nebo prostě nemají rádi konkrétní předmět, tak se v něm nepřetrhnou. Dělat z toho dalekosáhlé závěry je pitomost.

Jirka řekl(a)...

Nó, zřejmě slušnej oddíl!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Na Respektu Feřtek píše: Argument, že nejsou proti inkluzi, jen proti "inkluzi po česku", ten opravdu používali a používají. V praxi to ale znamená, že by se nemělo měnit pokud možno nic a realizovat inkluzi až někdy v budoucnu.

Že by kritikové inkluze nic nechtěli měnit, je, pane Feřteku, dost brutální lež. A pokud se podle kritiků mělo něco odložit, tak ne inkluze, ale blbá vyhláška, která musí být stále novelizována.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A ta vysmívaná "inkluze po česku" je bohužel realita: je to inkluze bez odborníků, za málo peněz, s přebujelou administrativou a pod ideologickým tlakem neziskovek. Co z toho, pane Feřteku, vyvrátíte?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A na České škole Feřtek píše: Když si ten text přečtete, tak je zřejmé, že nikomu neradím, jak má učit.

Opravdu, pane Feřteku, neradíte?

A co toto: Tedy nejde o problém s „jinými“ dětmi, ale s organizací výuky a připraveností učitelů takovou výuku zvládat. Nebo: Ve třídách, kde se pracuje ve skupinách, kde si dítě vybírá individuální úkoly a pracuje svým tempem, to ale problém nebývá.

Možná byste si, pane Feřteku, svůj blog mohl po sobě alespoň přečíst.

Nicka Pytlik řekl(a)...

V praxi to ale znamená, že by se nemělo měnit pokud možno nic a realizovat inkluzi až někdy v budoucnu.

Je-li změna nanicovatá, nemá se realizovat ani v budoucnu.
To by mohlo docvaknout i odborníkům na vzdělání, konzultantům a auditorům.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Do čtveřice všeho zlého Feřtek na Respektu píše: Na rozdíl od specialistů na inkluzi (rozhovory s nimi si tu můžete pustit)

To jako Laurenčíkovou? (Viz odkaz) V jakém smyslu slova je právě ona tou specialistkou? Můžete doložit její praxi ve školách nebo v poradnách, pane Feřteku?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na rozdíl od specialistů na inkluzi

Co nevidět se pytlici upíší na padrť. Tak to jsou odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, analytici... a teď už i specialisté na inkluzi!
Seznam ale hezky bytní. Už chybí jen znalci, zasvěcenci, autority, mistři, hlasatelé, šiřitelé, zvěstovatelé, rozsévači, počínači, šlechtitelé...

Josef Soukal řekl(a)...

Aby se Pytlici neupsali, sám připojím, že dnes v Ulici mladá sympatická češtinářka pronesla, že by ráda se studenty rozebírala texty a dělala něco smysluplného, ale musí s nimi drtit funkční styly a rozdíly mezi čímsi a líčením. Před 14 dny se zase o "blbé" státní maturitě zmínil jeden z protagonistů představení Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách (v Dlouhé). Celý národ už je vyškolen v tom, co je pravda.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pravda, na scénáristy by pytlici v tom seznamu úplně zapomněli.
Jejich chyba, že obdobné reality šou pytlici nesledují. Například ve Vesničce, mé střediskové se nastavovala zrcadla. A už si v tom seriálu dítka libují, jak se ve svojí autonomii do takové míry svým tempem zdařile inkludují, že jisto jistě co nevidět začnou zažívat i ona své nárokové úspěchy?

Josef Soukal řekl(a)...

Sleduji Ulici jen občas a jiné seriály vůbec, takže mohu už jen dodat, že představa scénáristů Ulice o výuce češtiny je celkově zmatečná, řekl bych přímo blbá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Obraz učitele v českých seriálech, toť námět pro diplomku!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Hodil by se klidně i strážmistr Topinka.

Okomentovat