5.12.18

Pohled Svazu průmyslu a dopravy na aktuální témata vzdělávání: cut-off score by ohrozilo ponejvíce ty obory technického vzdělávání, o něž zaměstnavatelé stojí

Dalibor Fusek z webu Vzdělávací služby položil několik aktuálních otázek týkajících se oblasti vzdělávání zástupci ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní politiku Svazu průmyslu a dopravy ČR panu Ing. Miloši Rathouskému.

Z rozhovoru na webu Vzdělávací služby vybíráme:

V posledních dnech rezonuje českými médii problematika tzv. cut-off score, jejímž iniciátorem je Karlovarský kraj. Předpokládáme ale, že pro daný návrh jsou i ostatní české a moravské kraje. Mohli byste nám stručně nastínit, jak se stavíte k tomuto návrhu?

Myšlenka zavedení nepodkročitelného minima je racionální, ale v současném vzdělávacím systému by napáchala více škody, než užitku. Jak vyplývá z informací Svazu průmyslu i z analýzy Cermatu, cut-off score by ohrozilo ponejvíce ty obory technického vzdělávání, o něž zaměstnavatelé stojí, zejména pak učební obory s maturitou. Navíc v podmínkách stále platného financování „na hlavu“ by mohlo způsobit i uzavření některých technických škol.(...)

Popište svůj postoj k následujícím uvedeným tématům: a) Inkluze

Cynický experiment a aplikace „jediné správné“ cesty pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Bohužel bude generovat frustrované žáky (i ty bez SVP) a poptávku rodičů po „exkluzivním“ vzdělávání v soukromých školách.(...)

Co považujete za největší současný problém českého školství?

To, že o „jedinou pravdu“ v současnosti bojují 2 skupiny učitelů a odborníků. Racionalisté (učitelé exaktních předmětů) tvrdí, že žáky lze učit znalostem a dovednostem tak, že jejich výsledné rozložení se bude podobat Gaussově křivce. Humanisté (učitelé výchovných předmětů) si naopak myslí, že každý žák může převzít „správnou pravdu/správný postoj“ a tudíž výsledkem je pouze: má-nemá. Obávám se, že dokud si přestavitelé obou znesvářených skupin neuvědomí, že jde o různé strany jedné mince, dvě stránky vzdělávání, budeme se zbytečně utápět v „bratrovražedném“ boji a vzdělávací systém se bude samospádem rozpadat. Není jedna jediná a správná pravda!Žádné komentáře:

Okomentovat