11.12.18

Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

 

Adresáti:

Vláda České republiky a ministři Vlády ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky 

a senátoři Senátu Parlamentu ČR


Vážení členové vlády, poslanci a senátoři,

české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu. Pokud nemá zcela zkolabovat, je třeba naslouchat pracovníkům škol a okamžitě začít řešit konkrétní problémy, na které pedagogové již řadu let marně upozorňují.

V mnohém se můžeme inspirovat naší historií. Především v prvorepublikovém školství, kdy požívali učitelé vysoké prestiže, čemuž odpovídalo i jejich finanční ohodnocení a pracovní podmínky. Inspiraci můžeme hledat také v úspěšných zahraničních vzdělávacích systémech.

Je třeba zachovat to nejlepší z českého školství a zajistit budoucím generacím co nejkvalitnější vzdělání. Práce učitele se musí stát atraktivní pro čerstvé absolventy pedagogických fakult. Je třeba přivést zpět do škol pedagogy, kteří je opustili kvůli narůstající byrokracii, zhoršujícím se pracovním podmínkám nebo nízkým platům, které navzdory slibům politiků jen kopírují růst průměrné mzdy. Chceme předat mladším kolegům školství v lepším stavu, než jaký zažíváme v současnosti. Vzdělávání se musí stát skutečnou prioritou, neboť od kvality školství se odvíjí budoucí prosperita naší země. Nejefektivnější je investice do dětí. O kvalitní školství pro všechny nám jde především. Bez spokojených učitelů nebudou spokojení žáci ani rodiče.

Pedagogická komora sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli aktivně přispět k prosazení pozitivních změn ve vzdělávání. Připravili jsme návrh změn, jehož cílem je zachránit české školství. Předkládáme ho veřejnosti ve formě otevřeného dopisu, ke kterému se mohou připojit jednotlivci nebo organizace. Tímto vyzýváme politiky všech stran ke společnému jednání se zástupci Pedagogické komory i dalších organizací, které tento otevřený dopis podpoří, o jednotlivých bodech našeho návrhu.

Návrhy Pedagogické komory na záchranu českého školství

  • Navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie
  • Zapojit pedagogické pracovníky do přípravy změn ve školství
  • Snížit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků
  • Provést odbornou revizi inkluze
  • Napravit nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků
  • Podpořit pedagogy v jejich náročné práci
  • Zvýšit platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy

Mgr. Radek Sárközi

prezident spolku Pedagogická komora


Pedagogická komora, z.s.

www.pedagogicka-komora.cz

info@pedagogicka-komora.cz

Podrobné zdůvodnění jednotlivých návrhů

Pokyny pro signatáře otevřeného dopisu: K otevřenému dopisu Pedagogické komory se můžete připojit vyplněním tohoto formuláře. Zároveň prosím zašlete celý text otevřeného dopisu e-mailem jako přílohu ministrům, poslancům a senátorům. Do textu e-mailu napište vlastní zkušenosti, názory, argumenty a příklady z praxe. K otevřenému dopisu se může připojit i celá organizace (škola, spolek...) - v tom případě kontaktujte Pedagogickou komoru na adrese info@pedagogicka-komora.cz (uvádějte prosím vždy název a adresu školy, celkový počet pedagogů, kteří otevřený dopis podpořili, a e-mail na kontaktní osobu).

Celý otevřený dopis ke stažení 

(klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit odkaz jako...")

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak ještě
• Nechat učitele učit

Ovšem s požadavkem na nápravu nespravedlností jakéhokoli druhu by to pytlici snad ani nezkoušeli. Máme ministerstvo školství, a ne kouzel.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Myslet po novu, znamená nemyslet vůbec."
Pravil právě pan Romancov v Moravcově Fokus. Pytlici jen aby nezapadlo.
Zaplať pámbu, že pořád ještě mezi námi žijí rozumní lidé. Mimo jiné astronom Jiří Grygar, politický geograf Michal Romancov, politoložky Anna Durnová a Petra Vejvodová, analytik František Vrábel nebo armádní generál Petr Pavel. A mnozí další samozřejmě. Pytlici rádi poslouchají třeba profesora Jana Kyselu. Inteligentní, vzdělaní a mravní lidé mluví srozumitelně. A to tak, že jim rozumějí i pytlici.
I tudy vede cesta k záchraně českého školství. Dopřávejme sluchu lidem, kteří mají co říci i v té dnešní překotně měnící se době a kteří o sobě nemluví jako o odbornících na vzdělání, konzultantech, auditorech a analyticích.

Radek Sárközi řekl(a)...

Mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Času není mnoho... O jednotlivých pozměňovacích návrzích poslanců, které byly podány na podnět Pedagogické komory a znamenaly by dodatečné navýšení kapitoly školství ve státním rozpočtu na rok 2019 o celkem 6 miliard korun, bude Poslanecká sněmovna hlasovat již 19. prosince 2018. Další šance bude až za rok...

- Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství (článek)
- Podrobné zdůvodnění jednotlivých návrhů (celý text otevřeného dopisu politikům)
- Formulář pro vyjádření podpory otevřenému dopisu politikům
- Přihláška za člena spolku Pedagogická komora
- Vzkazy organizátorům z Pedagogické komory od signatářů dopisu

Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 300 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů za 14 dní) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol za 10 dní). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ.

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/12/aktualni-tema-otevreny-dopis-politikum.html

Okomentovat