13.12.18

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

MŠMT zveřejňuje rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 "Podmínky předškolního vzdělávání“ Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb. odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020.

Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.

Lhůta pro podání žádosti je pro první etapu programu do 31. ledna 2019.

Veškeré další podrobnosti jsou zveřejněny zde:

Zdroj: MŠMT4 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Blazinec.
Na tohle by preci melo byt automaticky z rozpoctu.
Kocourkov.
A kdyz rozvojak nebude?

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně tak, vypisování rozvojových programů je nesystémové řešení, protože jednou dvakrát se vypíší a pak zase zdechne pes.

Pedagogická komora řekl(a)...

Pedagogická komora prosazovala, aby v případě odložení reformy financování regionálního školství, bylo překrývání učitelek v MŠ zajištěno již v roce 2019. Povedlo se. :-) Nadále ovšem usilujeme o to, aby byly ve třídách MŠ dvě dospělé osoby po celý čas provozu.

Anežka Příhodová řekl(a)...

Souhlasím, aby ve třídách MŠ byli dvě osoby. Potom se může naplnit RVP PV Zaručit dětem individuální potřeby. RVP PV JE krásná idea avšak v praxi obtížně reálná.

Okomentovat