10.12.18

Kateřina Perknerová: Učitelé přijali inkluzi napůl. Teď dostanou novou vyhlášku

Běžné školy vzdělávaly žáky s nejrůznějšími handicapy vždycky, avšak teprve po inkluzivní novele, která nabyla účinnosti v září 2016, stát jejich speciální potřeby pokryl i finančně. Velká část rodičů se toho chopila a žádala rediagnostiku svých dětí, aby mohly navštěvovat nespeciální třídy a měly příslušné pomůcky, eventuálně asistenta. Ne všude ředitelé a učitelé tento nápor zvládli. Pochopitelně i kvůli dramatickému nárůstu byrokracie.


Z článku v Deník.cz vybíráme:

Pro žáky s lehkým mentálním postižením preferují vzdělávání ve speciální třídě běžné školy (44,6 procenta). Největší podporu vzdělávání ve speciálních školách získala skupina žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením (88,9 procenta).

„Odpovědi nesvědčí o tom, že by koncepce společného vzdělávání získala širokou podporu pedagogické veřejnosti,“ říká autor výzkumu Jan Michalík.

Vychází z toho, že 56,7 procenta učitelů si nemyslí, že společné vzdělávání je přínosné zejména pro postižené děti. Dokonce 54 procenta respondentů z řad pedagogů v něm nevidí ani význam pro společnost a jako o módním trendu o něm hovoří 50,5 procenta z nich.

6 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Takový titulek, ve kterém jsou dvě nesourodé informace, vytvoří jen pitomec.

Tomáš Barták řekl(a)...

A vyhláška pomůže? Komu, čemu?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelé přijali inkluzi napůl. Teď dostanou novou vyhlášku

A tu vyhlášku dostanou za trest, a nebo za odměnu?
Nejspíš podle toho, jestli inkluzi přijali na půl jenom, a nebo alespoň.

Radek Sárközi řekl(a)...

V článku je, že ji nepřijali...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pomůže všechno z gruntu předělat. Tyhle novely novel začínají být směšné.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pokud učitelé přijali inkluzi po česku jen napůl, neztrácím naději v jejich (náš) zdravý rozum.

Okomentovat