5.12.18

Johanna Wahlman: V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně

Tento rozhovor vznikl díky tomu, že koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka Silvie Pýchová, která je zároveň výkonnou ředitelkou SKAV, měla možnost strávit dva měsíce ve Finsku na stáži Erasmus v rámci svého doktorského studia na FSV UK. S Johannou Wahlman, která působí jako speciální pedagožka na základní škole v Lappeenrantě, se Silvie seznámila už v roce 2012 na studijní návštěvě v Irsku. Teď měly tedy příležitost se po delší době opět setkat a pohovořit spolu o tom, jak funguje pilotní škola, kde Johanna učí.

Z rozhovoru v Řízení školy vybíráme:

Jaká je tvá role v rámci školy?
Pracuji jako speciální pedagožka a vedu tým zabývající se speciálními potřebami žáků. Aktuálně v něm jako speciální pedagožky působíme dvě. Vedle nás jsou zde také tři učitelé speciálních tříd. Učitel speciální třídy pracuje se žáky se speciálními potřebami ve vzdělávacích odděleních. Pracuje s celou speciální třídou (kde je teď devět žáků a dva asistenti), kterou navštěvují žáci se speciálními potřebami (fyzickými, neurologickými nebo emocionálními problémy). Ve vzdělávacím oddělení mají svůj vlastní prostor. Pokud jsou schopni pracovat s ostatními dětmi mimo speciální třídu, učí se většinu času dohromady s nimi. Během tělesné, hudební, výtvarné nebo pracovní výchovy jsou všechny tyto děti obvykle s ostatními. Za žáky se speciálními potřebami je zodpovědný učitel speciální třídy, ten ale vyučuje také žáky hlavního proudu a naopak třídní učitelé jiných tříd vyučují žáky se speciálními potřebami. Společně tedy vyučujeme všechny žáky.

Já jako speciální pedagožka jsem tu od toho, abych pomáhala všem žákům s problémy s učením (v jednom vzdělávacím oddělení je dohromady až 90 žáků), ale také pracuji se žáky se speciálními potřebami. Můžu si například vzít malou skupinku žáků stranou, abych s nimi na něčem pracovala, nebo jen jednoho žáka. Hodně žáky pozoruji. Ve čtení a matematice používáme standardizované testy, a pokud se v nich některým dětem nedaří, je to signál, že potřebují nějakou pomoc. Žáci za mnou mohou přijít i nezávisle, protože je vedeme k tomu, aby dokázali rozpoznat, že potřebují pomoc. Ve vzdělávacích odděleních pracuji současně s třídními učiteli. Učíme ve dvojici (tandemu) s třídním učitelem nebo učitelem speciální třídy, ale často je to skupinová výuka, protože můžeme být tři nebo se zapojí ještě více učitelů, kteří reagují na potřeby žáků.

Pokud se chcete stát speciálním pedagogem ve Finsku, musíte vystudovat tento obor v pětiletém univerzitním programu a pak absolvovat speciální školení přímo ve školách. Další vzdělávání už pak závisí na samotném učiteli. Finská Národní rada pro vzdělávání nám nabízí možnosti průběžného vzdělávání anebo můžeme využít nabídky dalšího vzdělávání na regionální úrovni nebo od univerzit.


4 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

No, hlavne nas stvete, jak to maji ve Finsku. A kdy to takhle bude u nas? Vcera bylo pozde.

krtek řekl(a)...

Speciální třídy? Není to nějaká segregace a diskriminace? A dokonce speciální škola? Ve Finsku?

poste.restante řekl(a)...

Jezuskote.
Není to náhodou popis toho, co jsme zde psali už před nějakými čtyřmi, pěti lety?
A ČŠ si dál Laourenříková mele svou o tom, jak má každé dítě PRÁVO na úspěch.
Chce se mi ...

Nicka Pytlik řekl(a)...

V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně

V každé škole se společně vzdělávají děti různého věku.
Stačí pár odkladů nebo opakování ročníku.

Okomentovat