7.12.18

Eva Zelendová: Matematika a její aplikace (podkladová studie k revizi RVP)

NÚV provedl od roku 2010 do současnosti několik šetření od předškolního vzdělávání po střední vzdělávání a shromáždil řadu zajímavých námětů pro revize kurikula. Tyto podněty byly získány při analýze zahraničních kurikulárních dokumentů a analýze českého kurikula vzhledem k obsahu mezinárodního šetření PISA i sběrem názorů na současné kurikulum a podnětů k jeho zlepšení od učitelů v rámci řady konferencí i seminářů, které byly uskutečněny v uvedeném období ve všech krajích České republiky. Předkládaná podkladová studie tato zjištění dává do souvislostí s různými zahraničními a domácími analýzami i s výsledky českých žáků u přijímacích a maturitních zkoušek. Vzhledem k tomu, že vzdělávací oblast Matematika a její aplikace patří mezi důležité (a tím i velmi sledované) vzdělávací oblasti, nemohla předkládaná podkladová studie postihnout všechny aspekty vzdělávání napříč všemi stupni vzdělávání. Věříme však, že se čtenář ve studii seznámí s řadou podnětů, které je třeba při revizích kurikula vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace diskutovat s odborníky.


10 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže se nejprve zpracuje celá matematika do nové verze RVP a následně se zveřejní podkladová studie? :-o

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A chčije, a chčije...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nemusí chcát, stačí když poprchává.

Eva Adamová řekl(a)...

Analýza je to jistě zajímavá. Jenže místo toho, aby analyzovala návaznost středoškolského učiva na obsah RVP ZV, a to nejenom v matematice, ali i např, ve fyzice, či přesněji potřebnost úprav RVP ZV tak, aby se mohlo vůbec plnit RVP G RVP technických středních škol, věnuje se dopodrobna analýze výsledků v PISA testování, jakoby bylo nejdůležitější, zda jsme pár bodů pod průměrem OECD nebo pár bodů nad průměrem OECD. Tak mi to ňák připadá, že těm kovaným matematikům tam někde nahoře nedochází, že učit matematiku jen pro matematiku je scestné. Úplně zapomínají na to, jak je matematika důležitá pro ostatní obory.

A evidentně to nedochází ani mnohým učitelům matematiky tam někde dole, jinak by nebylo možné následující:

"Na konferencích JČMF, během kulatých stolů a seminářů v letech 2015–2016 uváděli učitelé některé další požadavky na kurikulární dokumenty.
• Zachovat RVP, umožňují volnost při výuce.
• Zajistit, aby střední školy respektovaly kurikulární dokumenty a nepožadovaly po žácích, co není v RVP ZV (např. lomené výrazy, goniometrické funkce, kvadratické funkce a rovnice)."

Zejména ten druhý požadavek je vzhledem k potřebě matematického aparátu ve středoškolské fyzice až úsměvný.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby střední školy... nepožadovaly po žácích, co není v RVP ZV

A to ani v pokročilejším průběhu studia na té střední škole?

krtek řekl(a)...

A já to vždy bral tak, že základní škola naučí goniometricke funkce jako vztahy mezi stranami pravouhleho trojúhelníku, abychom na střední škole tuto představu s pomocí jednotlivé kružnice posunuli dal. A koukám jako tele, že ne. A kruci.

Datel řekl(a)...

Milý Krtku, my se u nás snažíme a dokonce i tu jednotkovou kružnici objevíme, ale nikde to na nás radši neříkejte.

Jirka řekl(a)...

Učitel s učitelem se vždycky domluví!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud se jedná o to zpropadené úhlové země měření, pytlikům by zkraje stačilo, kdyby do druhého pololetí druhého ročníku přicházeli žáci klidně i s bezduše nabiflovanou informací, že sínus zhruba jedné šestiny pí radiánů je polovina druhé odmocniny z jedné.
A v prvním pololetí prvního ročníku by pytlici uvítali, kdyby žáci nesetrvávali v povědomí, že pět tuctů do kopy je podstatou soustavy šedesáti vteřinových šedesátin hodiny. Nebo tak nějak podobně.

Radek Sárközi řekl(a)...

Goniometrické funkce byly už dávno přeřazeny Cimrmanem RVP ze vzpomněnky do zapomněnky!

Okomentovat